Berikutnya kita akan memasuki Kitab Rahsia Puasa.

Di dalam kitab ini, terdapat bab-bab berikut: