Adapun rukun-rukun haji yang mana tidak sah tanpanya ialah lima perkara:

  1. Berihram dengan haji
  2. Tawaf
  3. Sa’i sesudah tawaf
  4. Wuquf di Arafah
  5. Bercukur menurut setengah kaul.

Rukun-rukun umrah pula sama dengan rukun-rukun haji hanya umrah tdak ada wuquf di Arafah.

Bab seterusnya ialah Cara-cara mengerjakan Haji dan Umrah.

Klik untuk kembali ke senarai tajuk-tajuk utama dalam “Kitab Rahsia Haji”