Rasulullah s.a.w telah bersabda:

“Barangsiapa membaca al-Quran kemudian ia merasakan ada orang lain yang dikurniakan keutamaan melebihi apa yang telah di kurniakan Allah kepadanya, maka sebenarnya ia telah memperkecilkan sesuatu yang telah dibesarkan oleh Allah Ta’ala.”

Sabdanya yang lain:

“Seutama-utama ibadat ummatku, ialah membaca al-Quran.”

Sabdanya lagi:

“Sebaik-baik kamu ialah orang yang mempelajari al-Quran dan mengajarkannya pula.”

Ibn Mas’ud telah berkata: Sekiranya anda inginkan ilmu pengetahuan, maka pelajarilah al-Quran, kerana sesungguhnya al-Quran itu mengandungi ilmu-ilmu para ahli yang terdahulu dan yang terkemudian.

Berkata amru Ibnul-‘As: Barangsiapa membaca al-Quran, maka sebenarnya telah berada di sampingnya darjat kenabian, hanya dia tiada dituruni wahyu saja.

Selanjutnya ada sebuah Hadis dari Rasulullah s.a.w. yang mencela orang-orang membaca al-Quran, padahal mereka lalai untuk melaksanakan pengajarannya, sabdanya:

“Tiada dikira beriman dengan al-Quran orang yang menghalalkan segala larang-larangannya.”

Sabdanya lagi:

“Bacalah al-Quran selagi ia dapat menegahmu (dari melakukan perkara-perkara yang dilarangnya) maka sekiranya ia tiada dapat menegahmu berertilah engkau belum membacanya.”

Anas pula berkata: Sungguh banyak sekali orang yang membaca al-Quran, sedangkan al-Quran malaknatinya.

Berkata Ibnu Mas’ud Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan segala ajarannya, maka hendaklah kamu menjadikan pengajarannya sebagai amalan-amalan yang dibuat sehari-hari. Sesungguhnya ada orang di antara kamu yang membaca al-Quran dari awal hingga ke akhirnya, tiada sehuruf pun yang ditinggalkannya, tetapi dia meninggalkan untuk beramalan dengannya.

Setengah ulama berkata: Sesungguhnya seorang hamba itu akan membaca Al-Quran, dan ia akan melaknati dirinya, sedang ia tidak sedar akan kelakuannya; iaitu bila dia membaca: alaa la’na tullaahi ‘alazh-zhaalimin (Awas! Laknat Allah ditimpakan ke atas orang-orang yang zalim), padahal orang itu berlaku zalim terhadap manusia. Ataupun dia membaca: alaa la’natullaahi ‘alal-kaazibiin (Awas! Laknat Allah ditimpakan ke atas orang-orang yang berdusta), padahal dia selalu berdusta.