Tertib lahiriah dalam membaca al-Quran

Dalam membaca al-Quran ada beberapa hal yang harus diperhatikan iaitu:

Pertama: Hendaklah ia berada dalam keadaan berwudhu’ terus menerus dengan penuh adab dan tenang. Dia boleh membaca secara berdiri ataupun duduk, tetapi sebaik-baiknya menghadap kiblat, menundukkan kepala, tidak duduk secara bersilang kaki, tidak bersandar ataupun duduk seperti duduknya orang-orang yang sombong (takabbur). Kiranya ia membaca al-Quran tanpa berwudhu’, atau dalam keadaan berbaring di atas tempat tidur tidak ada salahnya hanya pahalanya kurang.

Allah telah berfirman:

“Iaitu mereka yang mengingati Allah (berzikir) dalam keadaan berdiri dan duduk dan ketika berbaring serta memikirkan tentang kejadian petala langit dan bumi.” (al-Imran: 191)

Allah s.w.t. telah memuji mereka mengingati Allah dan memikirkan penciptaan langit dan bumi, bermula dengan orang yang berzikir dalam keadaan berdiri, kemudian yang dalam keadaan duduk dan seterusnya dalam keadaan berbaring.

Kedua: Dalam kadar pembacaan al-Quran setiap hari, kerana bagi orang-orang yang membaca al-Quran itu ada beberapa cara dan adat dalam membacanya sama ada banyak atau sedikit. Tetapi cara yang dipilih dari Usman, Zaid bin Tsabit, Ibnu Mas’ud dan Ubai bin Ka’ab radhiallahu-anhum dilakukan pengkhataman bacaan Al-Quran pada tiap-tipa hari Juma’at dengan dibahagikan bacaannya kepada tujuh hizib (bahagian al-Quran)

Ketiga: Membaca Al-Quran dengan tartil atau memperelokkan bacaannya dengan lagu atau tajwid. Yang demikian itu adalah sangat-sangat dituntut dalam cara membaca al-Quran, kerana tujuan utama membacanya ialah memikirkan maksud-maksudnya. Cara membacanya dengan tartil itu akan dapat menolong memahami maksud-maksudnya. Sebab itu Ummu Salamah r.a. bila membaca al-Quran sering mencontohi bacaan Rasulullah s.a.w dan membacanya seolah-olah ia sedang mentafsirkan huruf demi huruf dari al-Quran itu.

Ibnu Abas r.a. pula berkata: Bagiku jika membaca surah al-Baqarah dan surah ali-Imran dengan penuh tartil dan memahami semua maksud-maksudnya adalah lebih aku utamakan daripada membaca seluruh al-Quran secara sambil lalu saja.

Nyatakan, bahawasanya membaca al-Quran dengan tartil dan tertib satu persatu itu lebih dekat kepada tanda penghargaan dan penghormatan dan akan meninggalkan kesan yang mendalam di dalam hati daripada membacanya secara tergesa-gesa dan sambil lewa saja.

Keempat: Menangis ketika membacanya. Ini adalah sangat dituntut dan puncanya tentulah dari kehibaan di hati, ketika ia memikirkan tentang ayat-ayat yang berunsur ancaman dan kecaman serta-serta janji-janji Allah yang disediakan terhadap orang-orang yang melanggar perintah-perintahNya. Dalam pada itu hendaklah ia mengira-ngira dirinya yang selalu mencuaikan perintah-perintah Allah dan laranganNya lalu ia merasa sedih dan hiba, dan pada ketika itu tentulah ia akan menangis.

Kelima: Hendaklah ia memberikan pada setiap ayat yang dibacanya itu haknya. Bila sampai membaca ayat Sajadah, hendaklah ia membuat Sujud Tilawah (Sujud Bacaan). Begitu juga, sekiranya ia mendengar ayat Sajadah itu dibaca oleh orang lain, hendaklah ia bersujud tilawah juga. Tetapi janganlah bersujud melainkan ia dalam keadaan suci yakni ada wudhu’. Cara bersujud tilawah itu ialah bertakbir Takbiratul-ihram dengan mengangkat kedua tangannya dulu, lalu bertakbir lagi membuat sujud dan sesudah sujud bertakbir pula, kemudian duduk semula, kemudian salam.

Keenam: Hendaklah ia memuliakan membaca al-Quran itu dengan terlebih dulu membaca:

“Aku berlindung dengan Allah yang Maha Mendengar lagi Mengetahui daripada syaitan yang terkutuk”.

Kemudian teruskanlah membaca ayat al-Quran itu dan bila sampai kepada ayat tasbih, hendaklah ia bertasbih dan bertakbir. Bila sampai kepada ayat yang memberikan janji-janji yang baik, hendaklah ia meminta agar diberikan kurnia Allah dan rahmatNya. Begitu juga bila sampai kepada ayat yang menjanjikan ancaman dan siksaan, hendaklah ia meminta perlindungan Allah daripadanya. Semua doa ini boleh dilakukan dengan menyebutnya dengan lidah, yakni memohon dengan berdoa atau membacanya di dalam hati saja.

Ketujuh: Membaca al-Quran dengan suara rendah kerana yang demikian itu adaalah lebih selamat daripada riya’ dan menunjuk-nunjuk kepada orang ramai. Cara ini adalah utama bagi orang yang bimbang dirinya akan tercebur ke dalam riya’ Tetapi jika ia tiada bimbang akan timbul sifat riya’ dalam dirinya, dan jika ia membaca dengan suara yang nyaring itu tiada pula mengganggu orang yang sedang bersembahyang maka dalam keadaan yang seumpama itu, membaca al-Quran dengan suara yang tinggi atau nyaring itu lebih utama, sebab kebanyakan bacaan yang diamalkan ialah dengan suara yang tinggi. Selain itu, membaca dengan suara yang tinggi itu akan menghidupkan hati dan menarik perhatian untuk memikirkan ayat-ayat yang dibacanya, dan ia juga akan menolak rasa mengantuk dan menambah tenaga untuk membaca terus dan mengurangi perasaan malas. Bila lengkap pada diri seseorang itu semua sifat-sifat yang disebutkan ini, maka hendaklah ia membaca dengan suara yang tinggi atau nyaring, sebab baginya itulah yang utama.

Kelapan: Memperindahkan bacaan al-Quran dan mentertibkannya jangan sampai dibacakan terlalu panjang, sehingga merosakkan susunannya, dan yang demikian itu adalah sunnat hukumnya.

Ada sebuah Hadis berbunyi:

“Perindahkanlah (bacaan) al-Quran dengan suara kamu.”

Hadis yang lain pula:

“Tiada dikira dalam golongan kami, orang yang tiada membacanya dengan suara yang baik”

maksud dari suara yang baik di sini, ada yang mengertikan dengan melagukan al-Quran lain dengan mengiramakannya. Dan yang lain lagi dengan mengulangi-ulangi iramanya, dan maksud yang terakhir ini lebih dekat pada istilah ahli bahasa.

Pernah Rasulullah s.a.w. mendengar Abu Musa al-Asy’ari melagukan al-Quran, lantas baginda bersabda: Sesungguhnya orang ini telah dikurniakan suara seperti seruling keluarga daud. Dalam suatu riwayat yang lain ada dikatakan bahawa para sahabat Rasulullah s.a.w bila terkumpul dalam suatu majlis disuruhnyalah salah seorang di antara mereka membaca suatu surah dari al-Quran.

Advertisement