Ada tiga keterangan yang harus diperhatikan oleh seseorang yang sedang menghadapi makanan, iaitu;

  • Pertama: Adab orang yang mahu memulakan makan.
  • Kedua : Adab di waktu makan.
  • Ketiga: Hal-hal yang dituntut sesudah makan.