Setengah orang telah berkata: cara memakan itu ada tiga macamnya:

  1. Makan bersama-sama para fakir-miskin, sebaik-baiknyaa kita beralah dan melebihkan mereka.
  2. Makan bersama-sama rakan-teman yang sedarjat, sebaik-baiknya dengan cara sederhana dan dengan cara biasa.
  3. Makan bersama-sama orang berpangkat, sebaik-baiknya menjaga adab dan sopan santun.

Seterusnya adab tuan rumah terhadap tetamu yang datang menziarahinya hendaklah ia menunjukkan perasaan suka dan gembira dan cuba memintanya membuat cadangan tentang hidangan mengikut seleranya. Manakala tuan rumah cuba memenuhi kehendak tetamu sekadar yang boleh. Melakukan yang demikian itu adalah paling baik pahalanya besar pula.

Akhir sekali jangan pula tuan rumah sampai bertanya: Sukakah tuan kalau saya hidangkan makanan? Sebaik-baiknya ia menghidangkan apa saja yang ada dan sudah tersedia, biarlah tetamu itu sendiri yang menentukan; kalau suka ia makan, dan kalau tak makan diangkat saja makanan itu semula.