Adapun faedah-faedah perkahwinan ada lima iaitu:

  1. Mendapat anak’
  2. Mematahkan syahwat
  3. Mentadbirkan rumahtangga
  4. Membiakkan keluarga
  5. Menggiatkan diri untuk memenuhi keperluan