Terdapat beberapa perkara yang harus diperhatikan bila memilih jodoh. Hal-hal baik harus diperhatikan untuk mencapai kehidupan yang tenteram yang berkaitan dengan persoalan wanita supaya ikatan perkahwinan menjadi kekal serta tujuan-tujuan yang baik dari perkahwinan itu akan tercapai ialah delapan perkara:

  1. Agama
  2. Kelakuan
  3. Kecantikan
  4. Ringan maskahwin
  5. Boleh melahirkan anak (tidak mandul)
  6. Perawan
  7. Keturunan baik
  8. Bukan keluarga yang dekat

Untuk keterangan lanjut sila klik pada perkara-perkara yang disenaraikan itu.