Sebagai seorang suami, dia harus memelihara kesederhanaan dan kesopanan dalam dua belas perkara iaitu:

 1. Walimatul’urus (undangan perkahwinan)
 2. Pergaulan
 3. Bersenda-gurauan
 4. Pimpinan
 5. Kecemburuan
 6. Pemberian Nafkah
 7. Mengajar
 8. Pembahagian (dalam berpoligami)
 9. Pendidikan sewaktu berlaku penyelewengan
 10. Persetubuhan
 11. Kelahiran anak
 12. Perceraian dengan talaq

Untuk keterangan lanjut sila klik pada perkara-perkara yang disenaraikan itu.