Kandungan bagi Kitab Adab Berusaha Dan Mencari Sara Hidup adalah seperti di bawah. Perbincangan untuk topik-topik tersebut akan disusuli dalam terbitan-terbitan yang akan datang secara beransur.

1. Keutamaan berusaha dan anjuran melaksanakannya

2. Melaksanakan keadilan dan menjauhi penganiayan dalam mu’amalah

a. Mu’amalah yang mudaratnya menyentuh orang ramai

i.   Penimbunan atau memonopoli

ii.  Mengedarkan wang palsu dalam berjual beli atau bertukar-tukar mata wang

iii. Mu’amalah dengan mata wang palsu

b. Mu’amalah yang mudaratnya menyentuh orang perseorangan

i.   Jangan terlalu memuji barang dagang dengan berbohong

ii.  Menjelaskan segala cacat-cacat barang dagangannya

iii. Janganlah menyembunyikan cacat dalam sukatan atau timbangan

iv. Berkata benar pada menyatakan harga

3. Ihsan dalam mu’amalah

4. Sikap seorang pedagang terhadap agamanya