Mula-mula kita memilih ayat al-Quran yang menganjurkan agar kita berusaha, di antaranya firman Allah Ta’ala di dalam kitabNya:

Kami (Allah) menjadikan waktu siang itu sebagai masa untuk berusaha mencari kenikmatan untuk meneruskan kehidupan.” (an-Naba’: 11)

Allah Ta’ala telah menjadikan masa siang itu sebagai masa untuk berusaha mencari kenikmatan untuk meneruskan kehidupan.

Allah berfirman lagi:

“Dan Kami (Allah) jadikan bagi kamu padanya (bumi) sebagai lapangan kehidupan, tetapi sedikit sekali kamu berterima kasih.” (al-A’raf: 10)

Allah Ta’ala telah menjadikan di sana tempat untuk mendapatkan kenikmatan, kemudian berterima kasih pula kepadaNya atas kenikmatan yang diperolehinya itu.

Allah berfirman lagi:

“Maka bertebarlah di muka bumi serta carilah rezeki dari kurnia Allah.” (al-Jumu’ah: 10)

Dari Hadis-hadis yang bertujuan untuk perkara ini pula, sabda Rasulullah s.a.w.:

“Andaikata seseorang kamu mengambil talinya lalu berusaha mencari kayu-kayuan yang diikatkan di belakangnya itu lebih utama daripada dia mendapati seseorang yang diberikan Allah pengurniaanNya, lalu meminta-minta kepadanya sama ada diberi atau ditolak.”

Sekali peristiwa sedang Rasulullah s.a.w. duduk bersama-sama pada sahabatnya, maka mereka pun terlibat seorang anak muda yang gagah perkasa sedang dalam perjalanan untuk berusaha mencari rezeki.

Mereka berkata: Sayang sekali, alangkah baik jika anak muda ini menggunakan kemudahannya dan kekuatannya untuk berjuang fisabillah? Mendengar hujah tersebut, baginda lalu menangkis dengan sabdanya:

“Jangan berkata begitu kerana sesungguhnya jika ia keluar berusaha untuk mencari rezeki bagi anak-anaknya yang masih kecil, nescaya perjalanannya itu pada sabilillah juga. Jika ia keluar berusaha untuk mencukupi dirinya, nescaya perjalanannya itu pada sabilillah juga. Tetapi jika ia keluar berusaha untuk bermegah diri dan menyombong, nescaya perjalanannya itu pada jalan syaitan”

Rasulullah s.a.w. pernah ditanya: Mana satu usaha yang paling baik? Baginda bersabda:

“Usaha yang paling baik sekali, ialah usaha seseorang dengan tangannya, dan semua jual beli yang diredhai Tuhan.”

Sabdanya lagi:

Sebaik-baik perusahaan ialah perusahaan seorang pekerja, jika ia melakukan dengan sebaik-baiknya.”

Maksudnya jika ia bertekun di dalam pekerjaannya, kemudian ia menjauhi penipuan dan membuat kerja dengan sebaik-baiknya supaya orang yang memilikinya tiada sesal di kemudian hari.

… bersambung di Keutamaan berusaha dan anjuran melaksanakannya (2)