Ketahuilah bahawasanya bermu’amalah itu terkadang-kadang berlaku atas dasar penganiayaan, sehingga orang yang menjalankan mu’amalah itu terdedah kepada kemurkaan Allah Ta’ala. Dan penganiayaan yang membawa kemudaratan kepada orang lain itu terbagi kepada bahagian yang mudaratnya menyentuh pihak umum atau orang ramai sekalian, dan bahagian yang mudaratnya menimpa orang perseorangan saja.

Seterusnya, dalam posting yang akan datang, akan disiarkan ulasan lanjut berhubung mu’amalah yang mudaratnya:

1. Menyentuh Orang Ramai, dan

2. Menyentuh Orang Perseorangan