Adapun mu’amalah yang membawa mudarat kepada sekalian orang ramai itu ada banyak, terutama sekali yang berikut ini:

(1) Penimbunan atau memonopoli:

(2) Mengedarkan wang palsu dalam berjual beli atau bertukar-tukar mata wang palsu.

Ulasan lanjut berhubung kedua-dua mu’amalah yang mudaratnya menyentuh orang ramai tersebut akan disiarkan dalam posting seterusnya.