Segala yang boleh mendatangkan kerugian kepada orang lain adalah penganiayaan. Maka keadilan itu ialah kita tidak menimpakan kerugian ke atas saudara yang Muslim. Sebagai pedoman yang harus dijaga ialah:

Hendaklah ia tiada menyukai bagi saudaranya melainkan apa yang disukai bagi dirinya.

Oleh itu segala perlakuan yang mungkin menyukarkan dirinya sendiri atau memberatkan hatinya, maka janganlah dilakukannya terhadap saudaranya yang Muslim. Yang wajar biarlah dipandang wangnya sama dengan wang saudaranya. Ini sebagai kesimpulannya.

Terdapat empat perkara berhubung mu’amalah yang mudaratnya menyentuh orang perseorangan, iaitu:

(1) Janganlah hendaknya ia terlalu memuji-muji atas barang dagangannya secara omong kosong, kerana yang demikian itu adalah suatu kebohongan.

(2) Hendaklah ia menjelaskan segala cacat-cacat barang dagangannya yang terlihat ataupun tersembunyi.

(3) Janganlah menyembunyikan cacat dalam sukatan atau timbangan, iaitu membetulkan timbangannya dengan menambah sedikit supaya terkeluar dari kekeliruan.

(4) Hendaklah berkata benar pada menyatakan harga setiap waktunya dan jangan sekali-kali merahsiakannya.

 

Ulasan lanjut berhubung keempat-empat mu’amalah yang mudaratnya menyentuh orang ramai tersebut akan disiarkan dalam posting seterusnya.