Janganlah hendaknya ia terlalu memuji-muji atas barang dagangannya secara cakap-cakap kosong, kerana yang demikian itu adalah suatu kebohongan. Kiranya si pembeli terpengaruh dengan kata-kata puji itu lalu membelinya, maka itu adalah suatu pengeliruan dan penganiayaan.

Jika si pembeli menolak maka ternyatalah kerana adanya sikap kebohongan itu, dan jatuhlah maruahnya di hadapan si pembeli tadi.

Kalau hendak memuji barang dagangan itu, biarlah yang benar dan betul-betul, tanpa berlebih-lebihan atau melampaui batas.

Janganlah sekali-kali bersumpah kerananya, sebab jika sumpahnya itu palsu maka ia telah membuat sumpah bohong, dan sifat ini termasuk perkara-perkara dosa besar.

Jika ia bersumpah benar, maka ia telah menjadikan nama Allah sebagi bahan permainan dalam sumpah itu, dan ini termasuk sifat keji pula. Sebab urusan keduniaan itu lebih rendah daripada seseorang berniat untuk melariskan barang dagangannya dengan bersumpah dengan nama Allah, tanpa perlu bersumpah.

Dalam Hadis tersebut:

“Neraka Wail bagi peniaga yang bersumpah: Demi Allah, Wallahi, tidak demi Allah, dan Neraka Wail juga bagi pekerja yang suka memungkiri janji: esok atau lusa.”

Sabda Rasulullah yang lain:

“Sumpah bohong untuk melariskan barang dagangan akan melenyapkan keberkatan dalam perusahaan.”