Perkara ketiga [yang pertama di sini, yang kedua di sini dan yang ketiga di sini] berhubung mu’amalah yang mudaratnya menyentuh orang perseorangan ialah tidak menyembunyikan cacat dalam sukatan atau timbangan.

Hendaklah berkata benar pada menyatakan harga setiap waktunya dan jangan sekali-kali merahsiakannya. Rasulullah s.a.w. melarang keras untuk menghadangkan kafilah perdagangan yang sedang dalam perjalanannya dan melarang juga dari suka menaikkan harga barang-barang.

Adapun menghadang kafilah perniagaan itu ialah untuk menyambutnya di luar kota, lalu memborong semua barang-barang dagangan mereka dengan memberikan harga yang tidak betul dari harga dalam negeri.

Rasulullah s.a.w pernah bersabda: Jangan kamu menghadang kafilah-kafilah perdagangan. Akan tetapi jika ada orang yang menghadanginya, maka terserahlah kepada tuan punya barang dagangan itu, kepada siapa yang ia ingin menjual barang-barang dagangannya: iaitu sesudah sampai terlebih dulu di pasar.

Dilarang juga seorang kota menjual bagi pihak orang Badwi, iaitu apabila seorang Badwi datang ke kota membawa barang-barang dagangannya yang hendak dijual dengan segera. Tetapi datang pula seorang kota berkata kepadanya: Tinggalkanlah barang-barang itu kepadaku supaya aku menaikkan harganya dan kita menunggu sampai harganya naik dulu.

Dilarang juga meninggikan harga, iaitu apakala seorang datang kepada penjual barang yang sedang ditawarkan kepada seorang pembeli lalu dia pula sengaja meninggikan harganya, sedangkan maksudnya bukan hendak membeli, tetapi untuk menaikkan semangat si pembeli supaya lekas menawar dan membeli barang-barang itu.

Semua larangan ini menunjukkan, bahawasanya tidak dibolehkan seseorang itu mengelirukan terhadap penjual dan pembeli dalam perkara harga sehari-hari yang kiranya mereka mengetahui barang kali mereka tiada berani membuat perjanjian jual beli.

Melakukan yang demikian itu adalah sebagai penipuan yang haram yang bertentangan dengan kejujuran yang wajib ada dalam perkara jual beli. Yang lain pula, tidak bolehlah dia mengambil kesempatan atau menunggu kelalaian tuan punya barang dagangan itu lalu menyembunyikan pula tentang kenaikan harga dari si penjual ataupun turunnya harga kepada si pembeli.

Jika melakukan juga, nescaya ia menjadi seorang yang zalim, yang membelakangi keadilan dan kejujuran bagi kaum Muslimin. Dan apakah ia menjual dengan untung atau dengan modal saja seperti katanya: Sebenarnya saya menjual ini dengan harga modal, maka hendaklah is berkata benar. Sesudah itu hendaklah ia memberitahu segala kecacatan atau kekurangan yang ada pada barang yang dijual itu sesudah dijalankan akad jual belinya.