Di antara kandungan dalam Kitab Halal dan Haram ialah: