April 2011


Arti keunggulan di sini, ialah berdiri teguh atas cinta yang berterusan, hingga menemui maut, kemudian yang hidup akan meneruskan kecintaan itu terhadap anak buah si mati dan para sahabatnya. Sebab maksud cinta itu, ialah supaya berpanjangan hingga ke Hari Akhirat. Jika cintanya terputus sebelum mati, nescaya akan sia-sialah amalan dan hilanglah segala usaha.

Diceritakan dari Rasulullah s.a.w., bahawa baginda pernah memuliakan seorang perempuan tua, lalu para sahabat bertanya sebabnya. Jawab baginda: Perempuan tua ini selalu datang ke rumah kami di waktu haya Siti Khadijah, dan sesungguhnya kemuliaan janji itu dari agama.

Termasuk arti keunggulan kepada kawan ialah memelihara sekalian rakan-rakan dan sanak-keluarganya yang menggantungkan kehidupan mereka kepadanya. Mengambil berat tentang hal-ehwal mereka ini lebih berkesan dalm hati kawan it daripada mengambil berat tentang dirinya sendiri. Ia akan berlonjak gembira kerana ada orang yang mengambil tahu tentang kesusahan para tanggungannya yang mana itu menunjukkan pula tanda kukuhnya kasih sayang dan cinta seorang kawan kepada kawannya.

Apabila seseorang itu berkasih sayang pada jalan Allah jangan biarkan kasih sayang itu bercampur aduk dengan dengki dan hasad baik dalam perkara agama ataupun dunia. Bagaimana hatinya sampai tergamak mendengkinya, padahal segala yanga ada dalam tangannya itu, adalah untuk kawannya dan segaa manfaat dan maslahat akan kembali kepada kawannya,

Dengan contoh serupa inilah Allah s.w.t telah mensifatkan orang-orang yang bercinta pada jalan Allah dengan fimanNya:

“Mereka tiada menyimpan keinginan dalam hati, terhadap apa yang diberikan kepada mereka, dan mereka mengutamakan orang lain dari diri sendiri.”   (al-Hasyr: 9)

Jika ada keinginan di dalam hati, tentulah ada iri hati dan perasaan dengki.

Termasuk dalam arti keunggulan lagi ialah: Jangan pai keadaannya berubah dalam perhubungan dengan sahabatnya andaikata ia mendapat pangkat, atau luas pengaruhnya, ataupun tinggi kedudukannya. Meninggikan diri ke atas rakan-rakan kerana sebab-sebab tersebut tadi adalah sifat yang tercela. Lihat apa kata penyair dalam maksud ini:

Manusia budiman bila dalam kemewahan sentiasa teringat kawan yang bersamanya dalam rumah yang buruk.

Selanjutnya hendaklah anda ketahui, bahawasanya pengertian keunggulan itu bukanlah bila anda menyetujui rakan anda menjejaki jalan batil dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan agama yang suci, malah hendaklah anda menentangnya serta menasihatinya kerana Allah.

Sebagai tanda kebenaran dan keikhlasan dalam persahabatan serta keunggulan dalam diri, hendaklah anda merasa berat bila hendak berpisah dengan kawan, tidak dapat ditanggung oleh diri biar apa pun sebabnya. Kata seorang penyair:

Semua bencana zaman dapat kutanggung

Hanya berpisah dengan kekasih saja berat padahnya.

Ibnu Uyainah menyajak, katanya: Pernahku bergaul dengan sepuak kaum yang kini telah keberpisah dengan mereka selama 30 tahun. Tetapi hasrat perpisahan itu masih belum hilang lagi dari hatiku.

Antara tanda keunggulan lagi, agar ia tiada mengendah perceksokan orang kan segala percekcokan orang lain terhadap kawannya, ataupun berkawan dengan musuh kawannya.

Berkata Imam Syafi’I rahimahullah: Apabila kawanmu sudah mentaati kehendak musuhmu maka kedua-duanya telah bersyarikat dalam permusuhanmu.

Sewajarnyalah seorang sahabat mendoakan sahabatnya dengan doa yang baik-baik, bagi diri sahabat itu dan ahli rumahtangga serta sekalian orang yang dalam tanggunggannya, sebagaimana dia mendoakan bagi dirinya sendiri; sama ada sahabat itu masih hidup dalam dunia ini, mahupun sudah mati.

Dalam sebuah hadis ada tertera:

“Bila seseorang mendoakan bagi diri sahabatnya sedang ia tidak ada bersamanya, maka Malaikat akan berkata: Dan engkau juga akan menerima sepertinya juga.”

Dalam Hadis yang lain pula:

“Doa seseorang untuk saudaranya dalam masa ketiadaannya, tidak akan tertolak.”

Abu Darda’ berkata; Aku sentiasa mendoakan untuk 70 orang dari sahabatku ketika aku dalam keadaan sujud terhadap Allah, aku sebutkan nama mereka satu-satu.

Berkata Muhammad bin Yusof al-Ishfahani: Siapakah yang kiranya dapat disamakan dengan seorang sahabat yang saleh? Keluargamu membahagi-bahagikan harta peninggalanmu dan mereka mengecap kenikamatan dari harta benda yang kamu wariskan untuk mereka. Padahal sahabat yang saleh itu duduk seorang diri berdukacita kerana kepergianmu, amat merasa bimbang dengan keadaan yang kamu sedang menghadapinya dan apa yang akan terjadi terhadap kamu, dia mengangkatkan tangan mendoakan kamu di tengah malam, manakala engkau sedang berada di dalam lapisan bumi.

Berkata setengah para salaf: Mendoakan orang-orang yang sudah mati itu, samalah seperti mengirimkan hadiah-hadiah kepada orang-orang hidup.

Keterlanjuran kawan di dalam agamanya boleh ditegur secara lemah-lembut dengan jalan nasihat, sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelum ini. Jika kawan itu terus tidak mengendahkan nasihat, maka menurut pendapat para salaf, hendaklah memutuskan perhubungan dengannya.

Setengah yang lain berpendapat boleh diteruskan perhubungan dan rasa kasih sayang dengannya, tetapi harus membenci segala kelakuannya yang buruk itu.

Adapun ketelanjurannya terhadap diri kamu meskipun membosankan, tiada diragukan lagi utamanya dimaafkan dan menanggung dengan penuh daya-upaya segala kesalahannya itu. Malah harus dibalas dengan cara yang baik, ataupun mengharapkan sesuatu keuzuran daripadanya, sama ada dalam waktu yang dekat mahupun jauh.

Ada orang berkata: Sewajarnyalah anda mencari alasan bagi keterlanjuran sahabatmu itu hingga 70 macam alasan (keuzuran). Andaikata jiwamu tiada dapat menerima alasan itu, maka jangan disalahkan orang lain melainkan dirimu sendiri. Katakanlah kepada dirimu ketika itu: Alangkah kerasnya hatimu itu. Sahabatmu mengemukakan keuzurannnya hingga 70 kali, kamu masih tidak mahu menerimanya Sebenarnya engkaulah yang tercela dan bukan sahabatmu!

Al-Ahnaf berkata: Hak seseorang sahabat atasmu ialah agar kamu menanggung tiga macam perkara, iaitu:

(1) Penganiayaan disebabkan kemarahannya

(2) Penganiayaan disebabkan perubahan keadaannya

(3) Penganiayaan disebabkan kesalahnnya

Walau bagaimanapun sekalipun, bila seorang sahabat mengemukakan sebab-sebab keuzurannya, sama ada bohong apatah lagi kalau betul, maka hendaklah anda menerima keuzuran itu, sebab orang Mu’min yang sejati ketika dalam keadaaran marah, ia segera pula redha dengan alasan yang dikemukakan kepadanya. Dan kalau mesti marah atau benci pun, maka janganlah bersikap keterlaluan.

Allah telah berfirman:

“Moga-moga Allah akan menukarkan keadaan kamu dengan orang-orang yang kamu bermusuh-musuhan itu dengan kasih sayang.” (al-Mumtahinah: 7)

Berkata Umar Ibnul-Khattab r.a.: Awas, jangan sampai kecintaan kamu itu seperti dipaksa-paksakan, atau kebencian kamu pula seperti membinasakan. Maksudnya sehingga kamu merasa senang hati akan kebinasaan sahabatmu itu.

Bersambung dari Cara menunai hak persaudaraan – teguran dan nasihat

Oleh kerana itulah maka Umar Ibnul-Khattab r.a. meminta para sahabatnya untuk menunjukkan keaibannya. Beliau berkata: Moga-moga Allah merahmati orang yang menunjukkan keaiban saudaranya.

Salah seorang para salaf menulis kepada saudaranya, katanya: Ketahuilah wahai saudaraku, bahawa orang yang selalu membaca al-Quran sedangkan hatinya amat terpikat kepada harta kekayaan dunia, maka saya belum yakin bahawasanya ia tiada tergolong orang-orang yang suka mengejek-ejek keterangan-keterangan Allah Ta’ala.

Allah s.w.t telah mensifatkan orang-orang yang suka berbohong itu dengan sikap orang yang membencikan orang-orang yang menyampaikan nasihat, firmanNya:

“Akan tetapi kamu tiada menyukai orang-orang yang memberikan nasihat.” (al-A’raf: 78)

Ini sekiranya keaiban itu dilakukan secara tidak sengaja atau secara lalai. Akan tetapi sekiranya keaiban itu dilakukan dengan sengaja, maka hendaklah mengambil sikap lemah-lembut dalam menyampaikan nasihat atau teguran. Sekali dengan sindiran dan sekali lagi dengan terang-terangan, dengan syarat tidak sampai menimbulkan kebosanannya.

Jika anda dapati bahawa nasihat itu tidak memberi apa-apa kesan pada dirinya, malah semakin dinasihati semakin menjadi-jadi kelakuan tidak baik itu ditunjukkannya, maka berdiam diri itu adalah lebih utama. Itu semua jika berkaitan dengan maslahat-maslahat kawanmu dalam hal-ehwal agama dan dunianya.

Adapun jika berkaitan dengan kepentingan diri kamu, di mana ia telah dicuaikan oleh kawan, maka hendaklah kamu menanggungnya dengan sabar dan cuba memaafkan dan melupakan saja, ataupun pura-pura tidak melihat.

Melibatkan diri dalam menegur orang serupa itu tidak ada gunanya. Ya, jika keterlaluan kelakuan buruknya itu mungkin akan menyebabkan putus perhubungan antaranya dengan anda, maka memarahnya dengan secara rahsia itu lebih baik daripada menegur secara terus terangan, ataupun menulis surat kepadanya adalah lebih utama daripada mencelanya dengan lisan.

Walaupun begitu, yang lebih utama dari ini semua ialah menahan diri dari bertindak, jika boleh.

Oleh kerana itulah maka Umar Ibnul-Khattab r.a. meminta para sahabatnya untuk menunjukkan keaibannya. Beliau berkata: Moga-moga Allah merahmati orang yang menunjukkan keaiban saudaranya. Salah seorang para salaf menulis kepada saudaranya, katanya: Ketahuilah wahai saudaraku, bahawa orang yang selalu membaca al-Quran sedangkan hatinya amat terpikat kepada harta kekayaan dunia, maka saya belum yakin bahawasanya ia tiada tergolong orang-orang yang suka mengejek-ejek keterangan-keterangan Allah Ta’ala. Allah s.w.t telah mensifatkan orang-orang yang suka berbohong itu dengan sikap orang yang membencikan orang-orang yang menyampaikan nasihat, firmanNya: “Akan tetapi kamu tiada menyukai orang-orang yang memberikan nasihat.” (al-A’raf: 78) Ini sekiranya keaiban itu dilakukan secara tidak sengaja atau secara lalai. Akan tetapi sekiranya keaiban itu dilakukan dengan sengaja, maka hendaklah mengambil sikap lemah-lembut dalam menyampaikan nasihat atau teguran. Sekali dengan sindiran dan sekali lagi dengan terang-terangan, dengan syarat tidak sampai menimbulkan kebosanannya.  Jika anda dapati bahawa nasihat itu tidak memberi apa-apa kesan pada dirinya, malah semakin dinasihati semakin menjadi-jadi kelakuan tidak baik itu ditunjukkannya, maka berdiam diri itu adalah lebih utama. Itu semua jika berkaitan dengan maslahat-maslahat kawanmu dalam hal-ehwal agama dan dunianya. Adapun jika berkaitan dengan kepentingan diri kamu, di mana ia telah dicuaikan oleh kawan, maka hendaklah kamu menanggungnya dengan sabar dan cuba memaafkan dan melupakan saja, ataupun pura-pura tidak melihat.  Melibatkan diri dalam menegur orang serupa itu tidak ada gunanya. Ya, jika keterlaluan kelakuan buruknya itu mungkin akan menyebabkan putus perhubungan antaranya dengan anda, maka memarahnya dengan secara rahsia itu lebih baik daripada menegur secara terus terangan, ataupun menulis surat kepadanya adalah lebih utama daripada mencelanya dengan lisan. Walaupun begitu, yang lebih utama dari ini semua ialah menahan diri dari bertindak, jika boleh.

Bersambung dari Cara menunai hak persaudaraan – mengajarnya ilmu pengetahuan yang berguna

Teguran dan nasihat itu hendaklah disampaikan secara rahsia, supaya tiada seorang pun yang mengetahuinya, kerana nasihat yang disampaikan di hadapan khalayak ramai itu, bukanlah teguran atau nasihat, melainkan suatu kecemaran yang memalukan.

Teguran yang disampaikan secara rahsia itulah yang dinamakan belas kasihan dan nasihat yang sebenarnya.

Berkata Zun-Nun: Bersahabat kepada Tuhan dengan menurut perintahNya. Bersahabat kepada makhluk dengan mengambil nasihatnya. Bersahabat kepada nafsu dengan meninggalkan keinginannya.

Janganlah menyangka bahawa menasihati seorang kawan itu akan menyebabkan hatinya tidak senang, kerana mengingatkan apa yang ia tiada mengetahui itu, merupakan tanda belas kasihan dan itulah yang dinamakan persepakatan hati – yang maksudnya di sini ialah jiwa orang-orang yang waras fikirannya.

Adapun orang-orang yang kurang akalnya, maka tentu sekali tiada boleh dikira dalam kategori di atas tadi. Ketahuilah, bahawa orang yang mengingatkan kamu atas perbuatanmu yang jahat, atau menegur kelakuanmu yang tidak senonoh supaya kamu mengubahnya itu, samalah seperti orang yang memberitahu kamu; ada seekor ular atau kala jengking dikakimu, dan binatang itu hampir pula membinasakan kamu.

Andai kata kamu marah kepada orang yang memberitahu itu, tentulah amat dahsyat sekali kebodohan kamu itu!

Kelakuan-kelakuan yang buruk itu samalah seperti  kala-jengking dan ular, sebab ia akan membinasakan kamu di akhirat kelak. Kelakuan-kelakuan itu akan merosakkan hati dan jiwa, dan pedihnya lebih hebat daripada anggota dan tubuh bdan yang digigit ular atau kala jengking, kerana kelakuan-kelakuan yang tidak senonoh itu dijadikan Allah dari api neraka yang bernyala-nyala.

Bersambung dari Cara menunai hak persaudaraan – membela kehormatan dan diri sahabat.

Tugas yang lain terhadap kawan, ialah mengajarnya ilmu pengetahuan yang berguna serta memberikan nasihat yang berfaedah. Sebab hajat kawan kepada ilmu pengetahuan tidak kurang dari hajatnya kepada harta kekayaan.

Maka jika anda kaya dengan ilmu pengetahuan, sayugialah anda membantu mengajarnya dari kelebihan ilmu yang ada pada anda, dan menunjukinya ke jalan mendatangkan baginya manfaat dunia dan akhirat.

Andaikata sesudah anda mengajar dan menunjukkannya jalan yang benar, malah dia tidak menurut petunjuk itu, maka hendaklah anda memberi masihat; iaitu dengan mengingatkannya tentang bencana-bencana perbuatan itu serta dengan mengingatkannya tentang bencana-bencana perbuatan itu serta faedah-faedahnya pula, jika ditinggalkan kelakuan itu.

Kemudian diingatkannya pula tentang perkara-perkara yang harus dibencinya, dunia dan akhirat, mudah-mudahan ia menginsafi dirinya dan tersedar akan kesalahan-kesalahan atau keburukan yan dilakukannya.

Bersambung dari Cara menunai hak persaudaraan – memelihara ucapan.

Lebih berkesan lagi dalam menarik rasa cinta kawan anda, ialah membela dirinya pada masa ia tidak berada dalam majlis yang apabila ada orang mengecam kehormatannya, sama ada dengan ucapan yang terang-terangan ataupun sindiran. Sebab hak persaudaraan itu ialah menyegerakan diri untuk melindungi kawan dalam segala hal, dan menolongnya menentang orang yang mencacinya, sehinggakan jika perlu boleh dikeraskan suara dalam menangkis kecaman dan cacian orang itu.

Mendiamkan diri dalam persoalan seumpama ini akan menyempitkan dadanya, dan menyebabkan kawan melarikan diri tidak ingin bersahabat terus dengan anda. Ini merupakan suatu kecacatan dalam hak persaudaraan.

Jadi membiarkan saja orang lain mencemarkan kehormatan kawan tanpa membuat sesuatu, samalah seperti membiarkan orang lain mengoyak-ngoyakkan dagingnya di hadapan anda.

Sejelek-jelek kawan, ialah bila ia melihat kawannya sedang diserang oleh anjing, dagingnya digigit-gigit oleh anjing tadi, padahal dia berdiam diri saja menonton kejadian itu berlaku di hadapan matanya. Dia tiada mempunyai belas kasihan atau simpati untuk mempertahankannya. Dan sudah memang diakui, bahawa mencemarkan kehormatan diri itu pada tekanan jiwa, adalah lebih berat ditanggung daripada dagingnya dikoyak-koyak oleh gigitan anjing.

Sebab itulah Allah s.w.t. telah menyamakan orang yang mencemarkan kehormatan orang lain itu dengan memakan daging saudaranya yang sudah mati.

Firman Allah Ta’ala:

“Sukakah seseorang kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? (al-Hujurat: 12)

Jelaslah, bahawasanya melindungi kawan dengan menolak celaan musuh-musuhnya dan menentang orang-orang yang mencacinya itu adalah wajib dalam ikatan persaudaraan yang tulen.

Setengah orang berkata: Setiap kali kawanku dicaci orang, melainkan aku gambarkan dirinya berada di hadapanku, maka akan aku ucapkan apa-apa yang patut didengarnya, jika ia hadir.

Rasulullah s.a.w telah menunjukkan kepada kita jalan ini, dengan sabdanya:

“Beri memberilah antara kamu, nescaya kamu akan cinta-mencintai antara sesama kamu”

Di antaranya hendaklah anda memanggilnya dengan nama-nama yang amat disukai olehnya sama ada pada masa ia berada di hadapan anda ataupun tidak.

Berkata Umar Ibnul-Khattab r.a.:

Tiga perkara akan menimbulkan kasih sayang saudaramu kepadamu:

(1) Hendaklah anda memberi salam kepadanya bila bertemu

(2) Hendaklah meluaskan tempat duduk baginya dalam majlis.

(3) Hendaklah memanggilnya dengan sebaik nama yang disukainya.

Juga seharusnyalah anda memuji perilakunya yang baik kepada orang-orang yang memang dia senang kalau diceritakan tentang perilakunya. Itu juga akan membawa sebab rasa gembiranya kepada anda.

Ataupun anda memuji anak-anaknya, isterinya, usahanya dan perbuatannya yang baik, malah patut juga anda memuji akal pemikirannya, budi pekertinya, bentuk dan rupanya, tulisannya, syair-syairnya, karya-karyanya dan segala apa saja yang boleh menimbulkan kegembiraan pada diri kawan itu.

Tetapi itu semua tidak boleh dilakukan secara berpura-pura, atau dengan bohong, atau secara berlebihan-lebihan, hanya yang dibolehkan ialah mengindahkan mana-mana berita yang patut diindahkan saja.

Lebih digalakkan lagi, ialah supaya anda menyampaikan pujian orang jika memang ada yang memujinya, kemudian anda tunjukkan rasa gembira atas pujian itu, kerana menyembunyikan berita itu boleh dikira semacam dengki dan iri hati.

Selain itu, hendaklah anda berterima kasih kepada kawan anda, bila dia membuat sesuatu perkara baik terhadap anda. Bahkan wajar sekali anda berterima kasih atas cita-citanya yang baik, meskipun dia belum sempat menyempurnakan cita-cita itu.

Persaudaraan itu bukanlah semata-mata dengan menutup mulut dari menyebut-nyebut segala yang dibenci oleh saudara itu, malah menyebut-nyebut segala yang disukai dan digemarinya juga, bahkan yang akhir ini lebih utama lagi. Sebab jika memadai dengan berdiam diri saja, maka lebih baiklah kita bersahabat dengan ahli-ahli kubur.

Jadi nyatalah, bahawa tujuan utama persaudaraan itu, ialah supaya kita menimbulkan kebaikan kepada saudara kita, dan bukanlah dengan semata-mata menghindarkan dirinya dari gangguan atau bahaya yang mungkin kita lakukan terhadapnya.

Sememangnya berdiam diri dari menyebut-nyebut keburukan kawan itu, seperti menolak bahaya daripadanya, tetapi yang patut dilakukan juga ialah menyebut-nyebut kebaikannya dan memuji-mujinya.

Tambahan lagi. Sewajarnyalah kita bertanyakan hal-ehwalnya seperti bertanyakan kalau ada sesuatu halangan yang mungkin menimpa dirinya, lalu kita melahirkan perasaan kurang senang dan mengambil berat mengenainya.

Ataupun jika kawan sakit, kita tunjukkan perasaan dukacita kalau terlalu lambat sembuh dari penyakit itu. Ataupun jika berlaku lain-lain hal yang mungkin tiada menyenanginya, maka hendaklah kita turut melahirkan perasaan simpati terhadapnya dengan ucapan dan perbuatan.

Sebalikya jika hal yang berlaku itu mendatangkan rasa gembira dan senang dalam hatinya, maka hendaklah kita turut melahirkan perasaan yang sama terhadapnya dengan ucapan, ataupun kita turut bersama-sama bergembira kerana peristiwa atau sempena itu.

Pendek kata pengertian persaudaraan itu ialah bersama-sama berkongsi jiwa dalam kesenangan dan kesusahan.

Berkta Rasulullah s.a.w dalam sabdanya.

“Kiranya seseorang kamu mencintai saudaranya, maka hendaklah diberitahukan kepadanya.

Sebabnya Rasulullah s.a.w. menyuruh kita memberitahukannya kerana hal itu akan melahirkan perasaan kasih sayang yang lebih. Jika kawan anda mengetahui, bahawa anda mencintainya, tentulah ia akan mencintai anda sama, bahkan barangkali lebih dari itu.

Demikianlah cinta antara keduanya itu akan terus bertambah dari masa ke semasa dan cinta antara Mu’min dengan Mu’min yang lain, adalah amat dituntut di dalam syariat dan paling dikasihi oleh Agama Islam.

Oleh itu juga, maka Rasulullah s.a.w telah menunjukkan kepada kita jalan ini, dengan sabdanya:

“Beri memberilah antara kamu, nescaya kamu akan cinta-mencintai antara sesama kamu”

Di antara hak kawan lagi ialah: Meninggalkan perbantahan atau pertengkaran terhadap segala yang diucapkan oleh saudaramu.

Berkata Ibnu Abbas: Jangan ajak bertengkar pada orang yang kurang akal, nanti ia akan membahayakan kamu. Jangan ajak bertengkar pada orang yang bersabar, nanti kamu dibencinya pula.

Rasullullah s.a.w telah bersabda:

“Barangsiapa meninggalkan pertengkaran sedang ia bersalah, akan dibina baginya sebuah rumah di dalam halaman syurga. Dan barangsiapa meninggalkan pertengkaran sedang ia benar (tidak salah), akan dibina baginya sebuah rumah di tempat tertinggi dalam syurga.”

Hadis tersebut menunjukkan betapa toleransi Agama Islam, padahal meninggalkan yang salah itu adalah wajib hukumnya. Tetapi Hadis itu telah menjadikan pahala melakukan sunnat di sini lebih besar. Sebab berdiam diri ketika dalam kebenaran itu lebih berat tekanannya atas diri daripada berdiam diri ketika dalam kesalahan atau kebatilan, dan sebenarnya pahala itu dikira atas kadar tanggungan.

Ingatlah, bahawa sebab yang paling berat sekali untuk menyalakan api kedengkian dalam hati sesama saudara, ialah dengan menimbulkan pertengkaran dan perbantahan. Kedua-dua sifat ini merupakan punca utama kepada permusuhan dan putus perhubungan. Bukanlah berputus hubungan itu mula-mulanya berlaku dengan timbulnya pendapat-pendapat yang berbeda-beda, kemudian dengan kata-kata yang tidak senang didengar oleh telinga, kemudian dengan beradu kekuatan atau berpukul-pukulan.

Nabi s.a.w. telah bersabda:

“Janganlah kamu bermusuh-musuhan, jangan benci-membenci, jangan dengki-mendengki, jangan berputus hubungan antara satu dengan yang lain dan jadilah kamu sekalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara-mara.”

Baginda bersabda lagi:

“Seseorang Muslim adalah saudara kepada Muslim yang lain, tiada boleh menganiyainya, atau menghalangi keperluannya, atau menghinanya. Memadailah seseorang itu dikira jahat, apabila ia menghina saudaranya Muslim yang lain.”

Ketahuilah, bahawa seberat-berat penghinaan terhadap kawan ialah melakukan perbantahan terhadapnya, sebab orang yang membantah kata-kata kawannya itu mungkin menganggap kawan itu bodoh, atau lalai, atau cuai dari memahami sesuatu perkara menurut semestinya. Itulah yang dikatakan penghinaan yang menyempitkan dada dan mengacau jiwa.

Abu Umamah meriwayatkan sebuah Hadis katanya: Pada suatu ketika Rasulullah s.a.w datang ke tempat kami, sedang kami lagi berbantah-bantahan, maka baginda pun murka lalu bersabda:

“Tinggalkanlah pertengkaran dan berbantah-bantahan, sebab amat sedikit sekali kebaikannya. Hindarkanlah pertengkaran dan berbantah-bantahan sebab tidak seberapa manfaatnya, malah ia akan menarik kepada permusuhan dan perselisihan antara sesama saudara.”

Setengah para salaf berkata: Orang yang mengata-nista saudaranya atau membantah-bantahnya, adalah orang yang rendah pekertinya dan yang telah lenyap penghormatanya dirinya.

Yang lain pula berkata: Awas! Jangan sekali-kali berbantah-bantahan dengan orang ramai. Sebab anda takkan berdaya menolak tipu daya seorang penyabar, atau menahan bencana seorang jahat.

Al-Hasan berkata pula: Tiada akan terbeli permusuhan seorang dengan kasih-sayang seribu orang.

Pendek kata tidak ada gunanya berbantah-bantahan, selain dari ingin menampakkan diri sebagai orang yang banyak akal dan lebih utama, serta menampakkan diri kawannya sebagai orang yang rendah dan masih bodoh.

Bukannkah itu menandakan takabbur dalam diri, menyimpan perasaan sombong, suka menghina dan mencaci orang lain sebagai kurang akal, bodoh dan jahil. Tidak ada pengertian lain yang lebih tepat dari yang tersebut itu, maka bagaimana dapat dibentuk persaudaraan yang sejati dan persefahaman.

Ibnu abbas pernah meriwayatkan dari Rasulullah s.a.w katanya, sabda baginda:

“Janganlah anda membantah saudaramu, dan janganlah pula bersenda gurau dengannya (yakni yang berlebih-lebihan), dan bila berjanji suatu perjanjian, maka janganlah anda memungkirinya.”

Sabda baginda lagi:

“Kamu tidak mungkin akan menguasai orang ramai dengan harta kekayaan kamu, tetapi kuasailah mereka dengan wajah yang berseri-seri dan budi pekerti yang luhur.”

Adapun sifat berbantah-bantahan itu adalah berlawanan dengan sifat budi pekerti yang luhur. Dan ketahuilah, bahawasanya asasnya persaudaraan itu ialah permuafakatan dalam perbicaraan, perlakuan dan sayang-menyayangi antara sesama saudara.

Next Page »