Dimulakan pembicaraan berhubung hak persaudaraan ini dengan perihal memelihara lidah.

Dalam menunaikan hak sahabat dalam memelihara lidah ialah dengan berdiam diri suatu kala dan berbicara di kala yang lain.

Cara berdiam diri itu ialah tiada menyebut-nyebut keburukan-keburukan kawan di masa dia hadir di hadapan kita ataupun dia tiada.

Malah jika kita tahu ada keburukannya, kita buat-buat tidak tahu saja, dan kalau ada orang yang menyebutnya, kita harus pura-pura tidak tahu, dan jangan sampai kita menambah-nambah pula atau membuka pintu perdebatan mengenai keburukan kawan itu. Dan jangan pula kita merisik-risik tentang kekurangannya atau mengungkit-ungkit perihalnya.

Andaikata kita lihat ia sedang menuju ke suatu usaha, atau sedang menunaikan sesuatu keperluan, maka janganlah kita bertanyakan tentang maksud dari usahanya itu, dari mana puncanya dan datangnya. Mungkin sekali dia tidak ingin memberitahu kita tentang rahsia perusahaannya itu, sehingga ia terpaksa berbohong kerananya.

Apabila diberitahukan kepada kita sesuatu rahsia, maka hendaklah kita menyimpannya baik-baik, jangan sampai kita bocorkan rahsia itu kepada sesiapa pun, meskipun kepada salah seorang sahabat yang paling rapat dengannya.

Rahsia itu mestilah disimpan baik-baik, walaupun sesudah itu berlaku pergisiran atau perselisihan-faham antaranya dengan kita, namun rahsia mestilah dijaga. Jika kita bocorkan juga, maka itu adalah sikap orang yang tercela tabiatnya dan kotor batinnya.

Seterusnya, hendaklah kita tidak mencela rakan-rakan yang disayanginya, begitu pula dengan isteri dan anak-anaknya. Andaikata kita mengetahui ada orang lain yang mencacinya, maka janganlah pula kita menyampaikan caci-cela itu kepadanya. Kerana ada kata pepatah: Orang mencacimu itu ialah orang yang menyampaikan cacian orang lain.

Sebaik-baiknya, bila mendengar ada orang yang memuji sahabat kita, kita sampaikan kepadanya, kerana yang demikian itu akan menimbulkan rasa gembira dalam hatinya, dan dia pula akan berterima kasih kepada kita kerana kita sampaikan berita itu, kemudian dia akan merasa senang dengan orang yang memujinya itu. Menyimpan berita itu, samalah seperti orang yang busuk hati dan hasad.

Pendek kata, hendaklah kita tiada menyebut-nyebut kata-kata yang boleh menimbulkan kemaraham atau perasaan benci dalam hatinya, melainkan bila wajib kita berkata terus terang kepadanya dan tidak ada jalan lain lagi untuk menahannya; iaitu seperti mengingatkan kepada suruhan agama yang mesti ditunaikan atau larangan yang patut dijauhi.

Dalam hal serupa ini, tidak boleh berdiam diri, malah berdosa jika menutup mulut. Meskipun berkata terus terang begitu akan menimbulkan kemarahannya, namun kita harus tidak mengendahkan yang demikian itu. Sebab itu sebenarnya serupa dengan melakukan suatu kebajikan bagi faedahnya, walaupun dianggap sebagi suatu perkara buruk pada zahirnya.

Adapun menyebut-nyebut tentang keburukan-keburukannya, aib-aibnya serta aib-aib anak-anaknya, maka itulah yang dikatakan ghibah atau mengumpat dan hukumnya adalah haram atas setiap orang Muslim.

Anda dilarang dari perkara ini ialah disebabkan dua perkara:

Pertama: Cuba anda perhatikan terlebih dulu perihal diri anda sendiri. Kiranya anda dapati dirimu ada satu saja dari perkara yang tercela itu, maka sudah cukuplah bagi anda untuk menahan diri daripada mencela orang lain. Memadailah anda fahamkan, bahawa dia tiada berdaya untuk menahan dirinya dari melakukan perkara yang tercela itu, sepertimana anda juga tidak berkuasa untuk mengekang diri dari perkara-perkara bala yang menimpa atas diri sendiri. Janganlah anda memandang terlalu berat suatu kelakuan yang tercela daripadanya, kerana siapakah orangnya yang boleh dikatakan terlepas dari celaan dan cemuhan?

Kedua: Ketahuilah, kiranya anda ingin mencari kawan seorang yang bersih dari segala aib dan keburukan, anda akan terpaksa mengasingkan diri dari sekalian manusia, sedangkan anda masih belum ketemui orang itu lagi. Sebab tiada seorang pun di dalam dunia ini, melainkan ada padanya perkara-perkara yang baik dan perkara-perkara yang buruk. Kiranya kebaikannya itu lebih banyak dari keburukannya, maka itulah sebaik-sebaik kawan yang dicari dan tidak ada lebih baik dari itu.

Ingatlah bahawa sifat seorang Mu’min yang mulia itu, hatinya sentiasa mengenang-ngenangkan kebaikan kawan agar timbul dalam hati kawan itu perasaan saling hormat-menghormati, sayang-menyayangi dan perasaan suka memuliakan kawan yang lain. Sebaliknya sifat seorang munafik pula, pekertinya buruk, hatinya selamanya akan memendam segala macam keburukan orang lain dan keaibannya.

Berkata Ibnul-Mubarak: Orang Mu’min itu selalu menerima keuzuran (jika ada orang membuat salah – pent) dan orang munafik selalu mencari-cari kesalahan orang lain.

Al-Fudhail berkata pula: Kepahlawanan itu ialah memaafkan segala kekhilafan kawan-kawan.

Oleh kerana itulah maka Rasulullah s.a.w telah bersabda:

“Berlindunglah dari jiran yang jahat pekertinya; bila melihat kebaikan ditutupnya, dan bila melihat keburukan diheboh-hebohkannya.”

Bersambung dalam hal memelihara hati dalam hak persaudaraan pada posting berikutnya, insha Allah.