Bersambung dari pembicaraan berhubung hal memelihara lidah dalam hak persaudaraan sebelum ini dengan pesanan bapa saudara Baginda s.a.w.

Al-Abbas, bapa saudara Nabi s.a.w. pernah memesan kepada puteranya Abdullah, katanya: Aku lihat orang ini (maksudnya saiyidina Umar Ibnul-Khattab r.a.) sering mengkedepankan engkau dari banyak orang-orang yang tua, maka peliharalah nasihatku yang lima ini:

(1) Janganlah engkau bocorkan rahsianya sama sekali

(2) Janganlah engkau mencaci orang lain dihadapannya

(3) Janganlah engkau membiasakan bohong kepadanya

(4) Janganlah engkau melanggar perintahnya

(5) Janganlah sampai ia melihat sesuatu pengkhianatan berlaku daripadamu.

Asy-Sya’bi memberi komennya terhadap ucapan di atas, katanya: Setiap satu dari mutiara kata lima ini, lebih berharga daripada seribu kata.