Sewajarnyalah seorang sahabat mendoakan sahabatnya dengan doa yang baik-baik, bagi diri sahabat itu dan ahli rumahtangga serta sekalian orang yang dalam tanggunggannya, sebagaimana dia mendoakan bagi dirinya sendiri; sama ada sahabat itu masih hidup dalam dunia ini, mahupun sudah mati.

Dalam sebuah hadis ada tertera:

“Bila seseorang mendoakan bagi diri sahabatnya sedang ia tidak ada bersamanya, maka Malaikat akan berkata: Dan engkau juga akan menerima sepertinya juga.”

Dalam Hadis yang lain pula:

“Doa seseorang untuk saudaranya dalam masa ketiadaannya, tidak akan tertolak.”

Abu Darda’ berkata; Aku sentiasa mendoakan untuk 70 orang dari sahabatku ketika aku dalam keadaan sujud terhadap Allah, aku sebutkan nama mereka satu-satu.

Berkata Muhammad bin Yusof al-Ishfahani: Siapakah yang kiranya dapat disamakan dengan seorang sahabat yang saleh? Keluargamu membahagi-bahagikan harta peninggalanmu dan mereka mengecap kenikamatan dari harta benda yang kamu wariskan untuk mereka. Padahal sahabat yang saleh itu duduk seorang diri berdukacita kerana kepergianmu, amat merasa bimbang dengan keadaan yang kamu sedang menghadapinya dan apa yang akan terjadi terhadap kamu, dia mengangkatkan tangan mendoakan kamu di tengah malam, manakala engkau sedang berada di dalam lapisan bumi.

Berkata setengah para salaf: Mendoakan orang-orang yang sudah mati itu, samalah seperti mengirimkan hadiah-hadiah kepada orang-orang hidup.