Bersambung dari Hak persaudaraan – meringankan dan tidak memberatkan.

Setengah orang berkata: Jika seseorang bebas melakukan empat perkara berikut dalam rumah saudaranya, maka telah sempurnalah kemesraan antara mereka, iaitu:

(1) Biasa makan bersama-samanya di rumah

(2) Biasa membuang air kecil atau besar di situ.

(3) Biasa sembahyang

(4) Biasa tidur

Apabila keempat-empat perkara ini disebutkan kepada setengah para guru agama, mereka berkata ada satu lagi yang kurang iaitu: Jika ia datang membawa isterinya sekali ke rumah saudaranya, kerana rumah itu adalah tempat yang sesuai untuk dilaksanakan kelima-lima perkara yang tersebut tadi. Kalau tidak kerana itu, tentulah masjid lebih utama untuk melakukan sembahyang bagi orang-orang yang suka beribadat.

Apabila seorang sahabat sudah melakukan kelima-lima perkara tersebut di atas tadi terhadap sahabatnya, maka telah sempurnalah ikatan persaudaraan di antara keduanya, dan terangkatlah kekekokan serta terhasillah kelapangan hati dan kebebasan pergerakan.

Orang-orang Arab bila menyambut tamunya, menunjukkan sikap yang demikian ketika ia berkata kepada tamunya: Marhaban wa Ahlan wa Sahlan.

Marhaban artinya: Kami menyambutmu dengan penuh lapang hati dan lapang tempat. Ahlan artinya: Anda akan mendapati semua ahli rumah ini melayan kehendakmu dan menghiburkan hatimu. Sehingga anda tidak risau atau canggung. Sahlan artinya: Anda akan mendapati serba-serbinya mudah, tidak ada sesuatu yang anda kehendaki, melainkan dikabulkan dan diusahakan.

Manakala meringankan diri anda tiada menyusah-nyusahkan tidak akan sempurna, selagi seseorang itu tiada menganggap dirinya kurang dan lebih rendah dari kawannya. Kemudian hendaklah ia meletakkan sangkaan yang baik terhadap kawan, sedangkan pada diri sendiri ia meletakkan sangkaan yang buruk selalu.

Dan ketahuilah tiada faedahnya berkawan dengan seseorang yang tiada menghargai diri anda, sebagaimana anda menghargai dirinya. Itulah serendah-rendah tingkatan persahabatan, yakni masing-masing memandang diri kawan yang lain sama sedarjat belaka, dan yang lebih sempurna lagi kalau ia memandang kawannya: serba-serbi lebih dari dirinya sendiri.

Apabila ia menganggap dirinya lebih utama dari kawannya, maka sebenarnya ia telah menghina kawan itu, dan perkara semacam ini pada kaum Muslimin umumnya adalah dilarang dan dicela.

Rasulullah s.a.w. telah bersabda:

“Memadailah seseorang itu dikatakan jahat bila ia memandang rendah terhadap saudara lainnya yang Muslim.

Termasuk dalam kesempurnaan melapangkan diri dan meninggalkan menyusah-nyusahkan diri, ialah bila seorang kawan itu mengajakk bermesyuarat dengan kawan yang lain dalam perkara-perkara yang hendak dilakukan, kemudian ia menerima pula nasihat kawan itu.

Allah telah berfirman:

“Dan mesyuaratkanlah dengan mereka dalam segala urusan kamu” (ali-Imran: 159)

Ini merupakan puncak segala hak-hak persaudaraan dan persahabatan.