Bersambung dari Hak seorang Muslim (2)

Kedua belas: Janganlah engkau berjanji dengan seseorang Muslim, melainkan engkau menepati janji itu, tiada memungkirinya.

Sabda Rasulullah s.a.w.: Janji itu adalah suatu pemberian.

Dan sabdanya yang lain: Janji itu adalah hutang.

Dan sabdanya yang lain lagi:

“Tiga sifat bila salah satu daripadanya ada pada diri seseorang maka ia adalah seorang munafik, meskipun ia berpuasa dan bersembahyang. Bila berbicara ia bohong, bila ia berjanji ia mungkir dan bila diamanatkan sesuatu, ia khianat.”

Ketiga belas: Hendaklah engkau berlaku adil terhadap orang ramai, tiada dibuatnya sesuatu terhadap orang lain, jika ia tidak suka perkara yang sama diperlakukan kepada dirinya sendiri.

Bersabda Rasulullah s.a.w. kepada Abu Darda’, katanya: Wahai Abu Darda’! Lakukan yang baik kepada tetangga yang berjiran denganmu, nescaya engkau menjadi seorang Muslim yang sebenarnya. Dan cintailah bagi semua orang apa yang engkau cintai bagi dirimu sendiri, dengan itu maka engkau menjadi seorang Muslim yang sejati.

Keempat belas: Hendaklah engkau melebihkan penghormatanmu terhadap orang, yang menerusi gaya dan pakaiannya menunjukkan bahawa ia seorang yang tinggi kedudukannya dalam masyarakat. Sebab setiap orang harus diberikan penghormatan menurut darjat kedudukannya.

Kelima belas: Hendaklah engkau berusaha untuk mendamaikan perselisihan faham antara kaum Muslimin, di mana ada peluang untuk mendamaikan antara mereka. Sabda Rasulullah s.a.w.:

“Sedekah yang paling utama, mendamaikan dua orang yang berselisih.”

Dalam sebuah hadis yang lain:

“Bukan pendusta namanya, jika seseorang cuba mendamaikan antara dua orang yang bertelagah, lalu menyampaikan segala kata-kata yang muluk-muluk/indah-indah (yakni kata-kata itu sebenarnya bohong).”

Hadis tersebut menunjukkan bahawa tugas mendamaikan antara manusia itu wajib, kerana meninggalkan cakap bohong juga wajib. Sesuatu hukum yang wajib tidak akan terluput, melainkan dengan hukum wajib yang lebih utama atau penting dari yang mulanya.

Bersabda Rasulullah s.a.w.:

“Semua ucapan yang dusta itu ditulis (sebagai dosa), kecuali seseorang yang berbohong untuk kepentigan berperang, sebab peperangan itu adalah tipu daya, ataupun berbohong untuk mendamaikan dua orang yang bertelagah ataupun berbohong kepada isteri untuk mendapatkan keredhaannya.”

Akan bersambung lagi hak seorang Muslim dalam posting berikutnya.