Ketahuilah, bahawa tetangga itu mempunyai hak-hak yang lain sesudah hak-hak yang dipunyai oleh persaudaraan dalam Islam. Seorang tetangga Muslim mendapat hak-hak yang sama seperti Muslim yang lain, ditambah pula dengan hak ketetanggaan.

Nabi s.a.w. bersabda dengan menentukan hak jiran:

“Jiran atau tetangga ada tiga macamnya. Jiran yang mempunyai satu hak, jiran yang mempunyai dua hak, dan jiran yang mempunyai tiga hak. Jiran yang mempunyai tiga hak, ialah jiran Muslim yang berkerabat, maka baginya hak ketetanggaan, hak keislaman dan hak kekerabatan. Adapun jiran yang mempunyai dua hak ialah jiran Muslim, yang mempunyai hak ketetanggaan dan hak keislaman. Manakala jiran yang mempunyai satu hak, ialah jiran yang musyrik.”

Perhatikanlah bagaimana Islam telah menetapkan bagi seorang musyrik haknya, hanya kerana ia menjadi tetangga kepada seorang Muslim saja.

Rasulullah s.a.w. telah bersabda lagi:

“Berbuat baiklah terhadap jiran yang bertetangga denganmu, nescaya engkau menjadi seorang Muslim (yang sejati).”

Lagi Sabdanya:

“Malaikat Jibril sentiasa mengingatkan aku tentang hak jiran sehingga aku menyangka ia akan mewariskannya.”

Sabdanya lagi:

“Barangsiapa beriman dengan Allah dan Hari Akhirat, hendaklah ia memuliakan jiran tetangganya.”

Lagi sabdanya:

“Tidak sempurna iman seseorang hamba, sehingga tetangganya terselamat dari segala kejahatannya.”

Sabdanya lagi:

“Jangan sekali-kali seseorang kamu melarang tetangganya memasak sebatang kayu pada tembok rumahnya.”

Abu Hurairah r.a. berkata: Mengapa saya melihat kamu sekalian kurang setuju dengan perkara itu. Demi Allah aku meletakknya ke atas bebanan kamu. Setengah ulama pula berpendapat bahawa perkara itu menjadi wajib.

Pernah Rasullullah s.a.w diberitahu seperti dalam sabdanya:

“Bahawasanya perempuan itu berpuasa di siang hari dan bersembahyang di tengah malam, akan tetapi dia suka menyakiti jirannya. Berkata Rasulullah s.a.w.: Dia akan masuk ke dalam neraka.”

Dari Rasulullah s.a.w. lagi: Empat puluh (40) rumah masih dikira tetangga lagi. Mengenai Hadis ini az-Zohri telah memberi pendapatnya, katanya: yakni empat puluh (40) rumah dari kanan dari kiri dari belakang dari hadapannya masih dikira tetangga juga.

Ketahuilah bahawasanya bukanlah hak tetangga itu semata-mata dengan mencegah diri dari melakukan yang boleh menyakitinya saja, bahkan hendaklah menanggung dengan sabar segala kelakuan yang tidak sopan yang mungkin datang daripadanya pula.

Tambahan lagi mestilah menunjukkan kepada tetangga itu sifat belas kasihan, dan membalasnya dengan segala kebaikan dan kebajikan.

Diceritakan bahawa Ibnul-Muqaffa’ diberitahu yang tetangganya akan menjual rumahnya kerana terlalu banyak hutang yang ditanggungnya. Ketika itu Ibnul-Muqaffa’ sedang duduk di bawah teduhan rumah tersebut.

Lalu ia pun berkata: Tentulah aku tidak memberikan kehormatan teduhan rumah ini, kiranya tetanggaku menjualnya kerana hendak menggunakan wangnya itu. Maka ia pun membayar harga rumah itu kepada tetangga itu seraya berkata: Jangan jual rumah ini!