Terdapat banyak faedah dari bercampul gaul. Berikut disenaraikan faedah-faedah bercampur gaul:

1.      Memberi pengajaran atau menerima pelajaran

2.      Memberi manfaat dan mengambil manfaat.

3.      Mendapatkan pengalaman dan contoh tauladan

4.      Pendidikan

5.      Penghiburan

6.      Mencari Pahala

7.      Menyebabkan orang lain mendapat pahala

8.      Merendah diri.

9.      Mendapatkan pengalaman dan contoh tauladan

Huraian secara terperinci setiap satunya, agar manfaatnya tinggal berkesan di dalam diri, akan disusuli dalam paparan-paparan seterusnya.