Terdapat beberapa bahagian (kategori) pelayaran. Antaranya, pelayaran;

Bahagian-bahagian pelayaran itu akan dihuraikan satu-persatu dalam posting yang seterusnya.

Untuk kembali ke senarai tajuk-tajuk utama dalam “Kitab Tata-tertib Pelayaran (Musafir)”  – klik