Kategori pertama pelayaran ialah kerana menuntut ilmu pengetahuan; iaitu samada hukumnya wajib ataupun sunnat.

Masing-masing hukum itu ditentukan menurut ilmu pengetahuan itu sendiri; kiranya ia sebagai ilmu pengetahuan yang wajib dituntut, wajiblah hukumnya dan kiranya sunnat maka sunnat pulalah hukumnya.

Ilmu yang harus dituntut itu, ada kalanya berupa ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan urusan-urusan keagamaan, ataupun yang berkaitan dengan budi pekerti dan akhlak bagi dirinya sendiri, ataupun yang berhubungan dengan tanda-tanda kekuasaan Allah Ta’ala di atas bumiNya.

Bersabda Rasulullah s.a.w.:

Barangsiapa berpergian dari rumahnya kerana menuntut ilmu pengetahuan, maka ia adalah dalam perjalanan Allah, sehingga ia kembali.”

Jabir bin Abdullah pernah berpergian dari Kota Madinah yang memakan masa perjalanan sebulan lamanya, kerana tujuan hendak meriwayatkan sebuah Hadis Rasulullah s.a.w dari Abdullah bin Unais, sehingga ia mendengar sendiri Hadis itu darinya.

Asy-Sya’bi pula berkata: Andaikata seseorang bermusafir dari negeri Syam menuju ke penghujung daerah negeri Yaman, kerana mempelajari suatu kalimat yang boleh memberinya petunjuk atu mencegahnya dari suatu perkara yang salah, maka tentulah pelayarannya ke sana itu tidak sia-sia sekali.

Adapun ilmu pengetahuan dan budi pekerti yang bertujuan untuk memperbaiki peribadi sendiri, maka yang demikian itu adalah amat penting sekali. Orang yang tidak mampu menilik keburukan perilakunya tentulah tidak berkuasa mensucikan hatinya dari segala keburukan itu.

Jiwa itu, biasanya bila masih di dalam negeri sendiri, disebabkan dorongan-dorongan yang bermacam-macam, tidak boleh melahirkan keburukan-keburukan akhlaknya, kerana ia merasa paling senang dengan segala macam kelakuan yang telah menjadi kebiasaannya. Akan tetapi bila jiwa itu dapat diuji dengan kepayahan di negeri orang, barulah dapat dituntun keburukan-keburukannya.

Dengan demikian dapatlah ia memberikan perhatian sepenuhnya terhadap keburukan itu, lalu berusaha untuk melenyapkannya.

Adapun tentang tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah di atas bumiNya, maka dalam meneliti dan memperhatikannya, ada banyak faedah dan manfaat bagi orang yang menyaksikannya.

Padanya terdapat daerah-daerah (negeri-negeri) yang berdekatan antara satu dengan yang lain. Padanya terdapat gunung-ganang, lembah-lembah, lautan-lautan, dan berbagai-bagai jenis binatang dan tumbuh-tumbuhan. Tiap-tiap satu dari ciptaan-ciptaan Allah ini, menyaksikan sifat keesaan bagi Allah yang Maha Agung

Klik untuk kembali ke tajuk: Beberapa kategori pelayaran (pemusafiran)

Klik untuk kembali ke senarai tajuk-tajuk utama dalam “Kitab Tata-tertib Pelayaran (Musafir)”

.