Kategori pelayaran yang kedua ialah kerana tujuan-tujuan beribadat seperti menunaikan rukun Haji atau menyahut seruan jihad fi-sabilillah.

Dalam sebuah Hadis berbunyi:

Tiada diperlengkapkan persediaan pelayaran, melainkan untuk menuju ke tiga buah masjidku (masjid Madinah), Masjidil-Haram (Makkah) dan Masjidil Aqsha.” 

Klik untuk kembali ke tajuk: Beberapa kategori pelayaran (pemusafiran)

Klik untuk kembali ke senarai tajuk-tajuk utama dalam “Kitab Tata-tertib Pelayaran (Musafir)”