Kategori pelayaran yang ketiga ialah untuk menghindarkan diri dari sebab-sebab yang menganggu agama. Ini juga bertujuan baik, sebab melarikan diri dari sesuatu tekanan yang tidak mampu ditanggung, adalah sunnat dari perjalanan para Nabi dan Rasul.

Adalah menjadi amalan para Salaf Saleh radhiallahu-anhum, bila melihat sesuatu fitnah dalam sesebuah negeri, mereka terus meninggalkan negeri itu, kerana ingin menjauhkan diri dari bahaya dan fitnah tersebut.

Pernah diriwayatkan, bahawa setengah para salaf Saleh ditanya: Hendak ke mana tuan? Katanya: kami dengar ada sebuah perkampungan di sana, barang-barangnya semua murah. Kami ingin tinggal di situ. Lalu ditanya lagi: Adakah perlu dibuat? Jawabnya: Ya, Jika ada orang yang menyampaikan kepadamu di sebuah tempat ada kemudahan-kemudahan semacam itu, maka pindahlah ke sana. Kerana yang demikian itu lebih selamat bagi agamamu, dan lebih meringankan bebananmu. Dan ia adalah untuk melarikan diri dari tempat barang-barangnya terlalu mahal.

Klik untuk kembali ke tajuk: Beberapa kategori pelayaran (pemusafiran)

Klik untuk kembali ke senarai tajuk-tajuk utama dalam “Kitab Tata-tertib Pelayaran (Musafir)”