Kategori pelayaran yang keempat ialah kerana menghindarkan diri dari sesuatu yang membahayakan badan, seperti takut terkena taun atau yang membahayakan harta, seperti terlalu mahal harga barang-barang atau yang seumpamanya.

Melakukan semua ini tiada halangannya, bahkan ada kalanya melarikan diri daripada setengah-setengah hal menjadi wajib, dan pada setengah setengah yang lain pula menjadi sunnat iaitu menurut tingkatan-tingkatan faedah yang boleh dicapai dari hal-hal yang dilakukan itu.

Dalam hal ini, hanya yang dikecualikan ialah taun saja, maka hendaklah jangan ia meninggalkan tempat yang wabak penyakit taun itu sedang merebak kerana adanya larangan untuk membuat yang demikian itu kerana dikhuatiri ia merebakkan penyakit itu ketempat lain.

Klik untuk kembali ke tajuk: Beberapa kategori pelayaran (pemusafiran)

Klik untuk kembali ke senarai tajuk-tajuk utama dalam “Kitab Tata-tertib Pelayaran (Musafir)”