Ada beberapa tata-tertib yang harus diperhatikan oleh seorang musafir dari mula ia berangkat, sampai ia kembali semula ke rumahnya. Ianya terbahagi kepada tata-tertib lahiriah dan tata-tertib batiniah.

Tata-tertib lahiriah adalah:

  1. Berangkat dengan harta yang halal
  2. Berteman dalam pemusafiran
  3. Mengucapkan ‘Selamat Tinggal’ dan berdoa
  4. Menaruh belas kasihan ke atas binatang (kenderaan) yang dikenderai
  5. Mengikut peraturan berkumpulan (kafilah)
  6. Tata-cara pulang bermusafir
Tata-tertib ini semua akan dibicara lanjut dalam posting berikut.

Klik untuk kembali ke senarai tajuk-tajuk utama dalam “Kitab Tata-tertib Pelayaran (Musafir)”