Tertib pertama orang musafir hendak bermula dengan ia mengembalikan semua harta, atau barang-barang yang diperolehinya secara aniya atau dengan cara tipu daya. Sesudah itu, ia membayar pula segala hutang-piutangnya.

Kemudian barulah ia menyediakan nafkah atau perbelanjaan bagi orang-orang yang dalam tanggungannya.

Kemudian mengembalikan pula semua amanat orang yang disimpannya.

Segala perbekalan yang dibawa dalam pelayaran itu hendaklah berupa yang baik dan halal dan sebaiknya dilebihkan sedikit untuk dibahagi-bahagikan kepada teman-teman yang ikut serta dalam pelayaran itu.

Ketika dalam pelayaran, biarlah segala percakapannya dari kata-kata yang manis dan baik didengar orang, dan membiasakan selalu memberi makan kepada orang lain, dan menampakkan akhlak dan budi pekerti yang mulia. Kerana pelayaran itu selalunya menimbulkan sebab-sebab kejengkelan, maka barangsiapa yang sanggup memperbagusi akhlaknya dalam masa kejengkelan itu, maka itulah yang dinamakan orang yang luhur budi pekertinya.

Seterusnya untuk lebih menyempurnakan keluhuran budi pekerti bagi orang musafir ialah dengan berbuat baik terhadap orang-orang yang menyewakan sesuatu keperluan di dalam pelayaran itu, juga terhadap kawan-kawan sepelayaran dengan memberinya berbagai-bagai bantuan sekadar yang termampu.

Selain itu sebaik-baiknya ia menolong orang-orang yang tergendala di dalam perjalanan dengan memberinya kenderaan atau makanan yang diperlukannya.

Tambahan lagi hendaklah ia sering menunjukkan rasa kemesraan dengan kawan-kawan sepelayaran dengan berlebih kurang, bersenda-gurau, membawakan cerita-cerita yang menggelikan hati di masa-masa yang lapang, tanpa menyentuh perasaan orang lain, atau pun terkait dengan sesuatu maksiat.

Semua ini bermaksud semata-mata untuk menjadi penawar hati yang dapat melenyapkan kebosanan dalam pelayaran dan menghilangkan kesukaran-kesukarannya.

Klik untuk kembali ke tajuk: Tata-tertib orang musafir
Klik untuk kembali ke senarai tajuk-tajuk utama dalam “Kitab Tata-tertib Pelayaran (Musafir)”