Tertib kedua orang musafir hendak ia sebaik-baiknya mengajak seorang kawan untuk menemaninya dalam pelayaran itu, dan jangan dia berpergian seorang diri saja.

Kata orang: Cari kawan dulu, kemudian baru tentu perjalanan.

Kawan yang dipilih itu, biarlah orang yang boleh menasihatinya dalam urusan-urusan agama, sehingga kawan itu boleh mengingatkan sesuatu kewajiban bila ia terlupa membantu dan menolongnya pula bila ia teringat. Sebab telah disebutkan sebelum ini, bahawa seseorang itu dapat dianalisa dengan perjalanan kawannya. Jadi kalau hendak mengetahui perilaku seseorang itu lihatlah kepada perilaku kawannya.

Rasulullah s.a.w. sendiri telah  melarang orang yang berpergian seorang diri saja. Baginda bersabda:

Jika kamu tiga orang dalam satu-satu pelayaran, maka hendaklah kamu lantik seorang menjadi ketua.

Ketua yang dilantik itu, biarlah seorang yang baik akhlak dan budi pekertinya, berbelas kasihan terhadap kawan-kawan, lebih mengutamakan kepentingan kawan dari diri sendiri, dan bijak menyatukan-padukan kemahuan ramai.

Sebab diperlukan ketua, ialah pendapat-pendapat ramai tentunya tidak sama dalam kepentingan pelayaran. Jadi tidak sempurna satu-satu tujuan, melainkan dengan persepakatan ramai dalam tujuan itu, kerana biasanya bila sudah banyak sangat pendapat-pendapat timbullah kacau-bilau.

Adapun sebab teraturnya urusan-urusan alam ini, ialah kerana pentadbirnya ialah Satu, Esa iaitu Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Firman Allah Ta’ala:

“Andaikata pada keduanya (langit dan bumi) ada tuhan-tuhan selain Allah, nescaya keduanya akan binasa.” (al-Anbiya’: 22)

Klik untuk kembali ke tajuk: Tata-tertib orang musafir
Klik untuk kembali ke senarai tajuk-tajuk utama dalam “Kitab Tata-tertib Pelayaran (Musafir)”