Tertib keempat orang musafir ialah hendaklah ia menaruh perasaan belas kasihan ke atas binatang yang ia mengenderainya. Jangan membebankan ke atasnya bermacam-macam muatan, sehingga binatang itu tidak tertanggung memikulnya. Jangan sekali-kali memukul binatang itu di mukanya, sebab yang demikian itu adalah di larang. Sunnat pula ia turun dari atas tunggangannya itu sekali-sekala, agar binatang itu dapat berehat sebentar, manakala tuan punya binatang itu pula akan merasa gembira bila melihat binatang itu tidak dibebani sangat.

Dalam pada itu badan juga perlu beristirehat agar segala anggotanya tidak terasakan penat, disebabkan terlalu lama duduk tunggangannya.

Seterusnya jangan sekali-kali menambah barang-barang yang dibebankan ke atas binatang itu, selain dari apa yang telah dipersetujui, meskipun barang yang ditambah itu kecil atau ringan saja, kerana yang kecil atau sedikit itu boleh membawa kepada banyak pula.

Pernah berlaku, seorang kawan berkata kepada Ibnul-Mubarak yang sedang di atas tunggangannya: Tolonglah bawakan surat ini kepada teman saya si fulan! Ibnul-Mubarak menjawab: Tunggu dulu! Saya minta izin kepada tuan punya kenderaan ini, sebab saya tidak mensyaratkan kepadanya membawa surat ini.

Lihatlah bagaimana wara’nya Ibnul-Mubarak ini. Dia telah membelakangi pendapat ahli-ahli ilmu fiqh yang mengatakan, bahawa membawa barang-barang seperti surat itu adalah di antara perkara tolak-ansur (yakni: tidak patut diperkirakan sangat), akan tetapi Ibnul Mubarak tetap berpegang dengan jalan kewara’annya (yakni: tiap-tiap sesuatu mestilah menurut jalannya yang terang).

Klik untuk kembali ke tajuk: Tata-tertib orang musafir
Klik untuk kembali ke senarai tajuk-tajuk utama dalam “Kitab Tata-tertib Pelayaran (Musafir)”