Ketahuilah bahawa seorang musafir itu memerlukan bekal untuk pelayarannya bagi kepentingan dunianya dan juga akhiratnya.

Adapun bekal yang diperlukan dalam pelayaran di dunia, ialah makanan, minuman dan lain-lain keperluan seperti nafkah-nafkah dalam perjalanan. [klik untuk perbincangan lanjut]

Manakala bekal yang diperlukan untuk pelayarannya ke akhirat ialah ilmu pengetahuan yang bakal menunjukkan dalam urusan taharah (bersuci), puasa, sembahyang dan peribadatannya ketika musafir. [klik untuk perbincangan lanjut]

Posting-posting berikut memperincikan kedua-dua perbincangan tersebut.

Klik untuk kembali ke senarai tajuk-tajuk utama dalam “Kitab Tata-tertib Pelayaran (Musafir)”