Bekalan bagi kepentingan dunianya seorang musafir adalah seperti ialah makanan, minuman dan lain-lain keperluan seperti nafkah-nafkah dalam perjalanan.

Jika ia keluar bermusafir tanpa keperluan-keperluan ini boleh juga, kiranya pelayaran itu bersama-sama kafilah ataupun dalam pelayaran yang pendek antara beberapa perkampungan yang bersambung-sambungan.

Akan tetapi, jika pelayarannya mengharungi padang pasir seorang diri, ataupun bersama-sama rombongan, sedangkan mereka tiada membawa makanan atau minuman; andaikata mereka itu tergolong orang-orang yang mampu menahan lapar selama seminggu atau sepuluh hari ataupun mereka sanggup memakan apa saja yang mereka dapati di sepanjang perjalanan, seperti rumput dan sebagainya, maka bolehlah ia meneruskan perjalanannya.

Jika mereka tiada tergolong orang-orang yang mampu menahan lapar ataupun tidak sanggup makan rumput-rumput di perjalanan, maka pelayarannya tanpa bekalan makanan atau minuman itu adalah suatu maksiat. Sebab seolah-olahnya mereka mendedahkan diri mereka kepada kebinasaan.

Bukanlah maksud bertawakkal di sini dengan menjauhi segala macam sebab sekaligus, kalau tidak tentulah telah diwajibkan ke atas manusia sekalian supaya bersabar, sehingga Allah mengutus seorang Malaikat atau seorang manusia lain yang akan menuangkan air ke dalam mulutnya.

Klik untuk baca: Keperluan bekalan untuk akhirat seorang musafir
Klik untuk kembali ke senarai tajuk-tajuk utama dalam “Kitab Tata-tertib Pelayaran (Musafir)”