Adapun bekal yang diperlukan dalam pelayaran ke akhirat iaitu ilmu pengetahuan yang bakal menunjukkan dalam urusan taharah (bersuci), puasa, sembahyang dan peribadatannya; sebagai contoh:

1. Bertaharah bagi orang musafir diberikan dua kemudahan, iaitu boleh menyapu sepatu khuffain (klik) dan bertayamum (klik).

2. Bersembahyang fardhu bagi orang musafir diberikan dua kemudahan, iaitu boleh bersembahyang qasar (menyingkatkan) dan boleh bersembahyang jamak (menghimpunkan).

3. Bersembahyang sunnat bagi orang musafir diberikan dua kemudahan, iaitu boleh menunaikannya di atas kenderaan binatang ataupun ketika sedang berjalan kaki.

4. Dalam bulan puasa, bagi orang musafir diberikan satu kemudahan iaitu boleh berbuka.

Klik untuk baca: Keperluan bekalan untuk duniawi seorang musafir

Klik untuk kembali ke senarai tajuk-tajuk utama dalam “Kitab Tata-tertib Pelayaran (Musafir)”