Mengenai tayamum pula, maka debu tanah menggantikan air dalam keadaan uzur, misalnya kerana berada jauh dari rumah sekadar jika ia berjalan menuju ke rumah untuk mendapatkan air tidak akan kedengaran olehnya jeritan orang yang meminta tolong.

Ataupun disebabkan di tempat air itu ada binatang buas atau musuh yang menanti, ataupun air yang ada dalam simpanan untuk digunakan sebagai air minum ketika kehausan sama ada untuknya mahupun untuk rakan-rakan dalam pelayaran itu.

Dalam keadaan-keadaan yang tersebut di atas tadi, dibolehkan ia bertayamum untuk menggantikan berwudhu’, tetapi kalau ada orang yang menjual air dengan harga yang berpatutan (tidak mahal), maka wajiblah ia membeli air itu untuk digunakan berwudhu.’

Jika dijual dengan harga yang berlebih-lebihan (terlalu mahal) tidak wajib membelinya, tetapi memadailah dengan bertayamum.

Klik untuk baca: Keperluan bekalan untuk akhirat seorang musafir
Klik untuk kembali ke senarai tajuk-tajuk utama dalam “Kitab Tata-tertib Pelayaran (Musafir)”