Terdapat beberapa syarat yang menyebabkan nahi mungkar itu menjadi perlu, antaranya:

  • Yang dicegah itu suatu perkara mungkar terlarang dilakukan dalam syariat Islam
  • Kemungkaran itu dilakukan secara terang-terangan yang dapat dilihat orang, bukan yang diintip-intip
  • Kemungkaran itu dalam perkara yang telah diketahui hukumnya bukan yang dihukumkan secara berijtihad
Penjelasan lanjut bagi setiap syarat tersebut akan diulas dalam posting seterusnya.