Syarat kedua yang menyebabkan nahi mungkar itu perlu ialah hendaklah kemungkaran itu dilakukan secara terang-terangan yang dapat dilihat orang, bukan yang diintip-intip.

Barang siapa yang melakukan maksiat tertutup di dalam rumah seraya menutup pintu rumahnya, tidak harus memasuki rumah itu tanpa izin untuk melakukan maksiat yang dilakukannya, dan tidak boleh juga diintip kelakuannya di dalam rumahnya.

Allah Ta’ala telah melarang mengintip dalam firmanNya:

“Janganlah kamu mengintip-intip.” (al-Hujurat: 13)

Demikianlah hendaknya dilakukan sehingga sekiranya seorang fasik bila terlihat di kaki kainya sesuatu, tidak haruslah diberitahu kepadanya agar tersingkap rahsianya.

Klik di sini untuk rujuk senarai kandungan Kitab Amar Ma’ruf Dan Nahi Mungkar.