Darjat kedua dalam peringkat melaksanakan nahi mungkar ialah dengan jalan memberi kuliah/ajaran, memberi nasihat dan menggambarkan ancaman Allah Ta’ala dan kemurkaanNya.

Cara begini ditujukan kepada orang yang berani melakukan kemungkaran itu, padahal ia mengetahui bahawa yang dilakukannya itu suatu kemungkaran yang ditegah oleh Allah s.w.t.: iaitu seperti orang selalu meminum minuman keras (khamar), atau yang sering menganiayai manusia lain, atau suka mencaci kaum Muslimin dan seumpamanya.

Orang yang semacam ini perlu diberikan peringatan dan nasihat serta diancam dengan kemurkaan Allah Ta’ala. Kepadanya harus diingatkan mengenai berita-berita dari al-Quran atau Hadis tentang ancaman yang dijanjikan terhadap pelaku kemungkaran itu.

Perbanyakkanlah nasihat kepadanya tentang cerita-cerita perjalanan Salaf Saleh dan peribadatan kaum muttaqin. Semuanya itu hendaklah disampaikan dengan cara berlemah-lembut, penuh belas kasihan, bukan dengan cara kekerasan dan marah-marah.

Juga hendaklah ia memandang terhadap orang itu dengan pandangan seorang pembelas dan pengasih.

Klik di sini untuk rujuk senarai kandungan Kitab Amar Ma’ruf Dan Nahi Mungkar.