Darjat ketiga dalam peringkat melaksanakan nahi mungkar ialah dengan menggunakan kekerasan dalam mencegah kemungkaran, iaitu dengan mengucapkan kata-kata yang kasar dan berkesan.

Ini dilakukan apabila cara berlemah lembut dan memberi nasihat dengan baik tidak meninggalkan apa-apa faedah yang berkasan, malah pelakunya semakin menunjukkan sikap menentang dan tidak peduli dan seterusnya mengejek-ejek terhadap nasihat dan petunjuk yang diberikan kepadanya.

Misalnya ialah seperti yang berlaku ke atas Nabi Ibrahim a.s. sebagaimana yang diceritakan oleh al-Quran al-Karim:

“Cis kamu sekalian! Mengapakah kamu menyembah sesuatu selain dari Allah, apakah kamu tiada berakal?” (al-Anbiya’: 67)

Walau bagaimanapun apa yang dilakukan kepada orang itu hendaklah jangan sampai bersikap keterlaluan dalam mengejinya.

Dalam tingkatan ini ada dua cara yang mesti diikuti iaitu:

  1. Janganlah sampai ia tergesa-gesa hendak mengambil sikap yang keras, melainkan dalam keadaan dharurat saja; iaitu sesudah semua usaha-usaha lain gagal dan sikap berlemah-lembut tidak berguna lagi.
  2. Hendaklah ia tidak mengucapkan sesuatu kecuali yang benar saja, ringkas pula, tidak menyeleweng kepada perkara-perkara yang tidak perlu, sehingga ucapan itu tidak menepati sebabnya, tetapi memadailah ia bercakap sekadar yang perlu saja.

Klik di sini untuk rujuk senarai kandungan Kitab Amar Ma’ruf Dan Nahi Mungkar.