Darjat keempat dalam peringkat melaksanakan nahi mungkar ialah dengan mengubah atau mencegah kelakuan pelaku kemungkaran itu dengan tangan sendiri, seperti menuangkan khamar dan memusnahkan barang-barang atau harta benda yang menyebabkan berlakunya kemungkaran atau menahan pelakunya dari melakukan kemungkaran itu.

Dalam hal ini, tiada dibenarkan kepada rakyat umum melainkan hanya menahan diri pelakunya saja.

Adapun menuangkan arak atau memusnahkan harta benda, maka kewajiban ini terletak di atas tanggungjawab Penguasa Negara (Pemerintah) dan wakil-wakil mereka saja yang boleh menjatuhkan hukuman sebat atau penjara ke atas orang-orang yang bersalah.

Klik di sini untuk rujuk senarai kandungan Kitab Amar Ma’ruf Dan Nahi Mungkar.