Antara kemungkaran-kemungkaran yang biasa berlaku di pasar, ialah berkata dusta semata-mata kerana mencari untung yang lebih dan menutup kecacatan benda-benda yang dijual.

Barangsiapa berkata: Saya beli barang ini dengan harga RM10.00 dan mendapat untung hanya sekian saja, jika berbohong dalam kata-katanya itu maka ia dicap seorang yang fasik.

Begitu juga bagi orang-orang yang mengetahui perkara itu, hendaklah ia menyatakan yang benar kepada si pembeli. Tetapi jika ia berdiam diri kerana hati si penjual, maka ia sama berkongsi khianat dengan si penjual itu dan berdosa kerana mendiamkan diri.

Demikian pula jika ia mengetahui bahawa pada barang jualan itu ada cacat, wajiblah ia memberitahu kepada si pembeli di mana tempat cacat itu, kalau tidak maka samalah seperti dia redha hilangnya harta saudaranya yang Muslim, dan yang demikian adalah haram hukumnya.

Termasuk dalam kemungkaran yang berlaku di pasar ialah pengurangan dalam ukuran, tekaran dan timbangan ketika menjual, maka bagi orang yang mengetahui tentang perkara ini, hendaklah ia cuba mengubahnya. Ataupun jika tiada berdaya maka sepatutnyalah ia mengadukan perkara itu kepada Penguasa negara (Pemerintah), sehingga ia dapat mengubahnya.

Terkira dalam kemungkaran yang berlaku dalam pasar ialah menjual alat-alat hiburan yang boleh melalaikan manusia, mengelabui mata pembeli bagi baju yang koyak dengan tampalan yang halus sehingga tidak ketara tampalan itu dan lain-lain lagi yang boleh menyebabkan pembeli-pembeli terkeliru dan terperangkap ke dalam tipu daya jual-beli, yang kalau hendak dibicarakan secara satu-persatu tentulah akan memakan masa yang panjang. Maka hendaklah anda bandingkan apa-apa yang kami sebutkan di sini dengan lain-lain seumpamanya.

Klik di sini untuk rujuk senarai kandungan Kitab Amar Ma’ruf Dan Nahi Mungkar.