Rasulullah s.a.w. adalah seorang yang berwatak lemah lembut pada segala hal, lemah lembut lahir dan batin. Mudah diketahui pada raut wajahnya ketika Baginda sedang marah ataupun sedang redha. Meskipun demikian, Baginda tetap tidak suka menampakkan sikap kebenciannya kepada seseorang secara terus terang.

Pernah berlaku pada suatu ketika bahawa seorang Arab dusun kencing di dalam masjid di hadapan majlis Rasulullah s.a.w. maka para sahabat segera mendapatkan orang itu untuk melakukan kekerasan terhadapnya. Tetapi Rasulullah s.a.w. segera menghalang mereka dengan berkata: Janganlah putuskan kencingnya (yakni: biarlah ia kencing hingga selesai).

Sesudah itu, Baginda bersabda kepadanya: Dalam masjid-masjid serupa ini tidak boleh dibuat sesuatu semacam itu.