Allah s.w.t. telah memuji NabiNya serta menunjukkan nikmatNya terhadap Baginda s.a.w. dalam firmanNya yang berbunyi:

Sesungguhnya engkau mempunyai budi pekerti yang luhur.” (al-Qalam: 4)

Berkata Siti Aisyah radhiallahu-anha

“Adalah Rasulullah s.a.w. itu budi pekertinya al-Quran.”

Bersabda Rasulullah s.a.w.:

“Sebenarnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan budi pekerti.”

Bersabda Rasulullah s.a.w. lagi:

“Agama itu adalah kemuliaan budi pekerti”.

Maksudnya ialah supaya anda jangan selalu marah-marah. Kemudian Rasulullah s.a.w. pernah ditanya: Apakah kecelakaan itu? Baginda menjawab: Kecelakaan itu ialah kejelekan budi pekerti.

Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Takutlah kepada Allah di mana saja engkau berada, ikutilah segala kejelekan dengan kebaikan, nescaya kebaikan itu akan menghapuskannya. Dan pergaulilah sekalian manusia dengan budi pekerti yang baik.”

Ketika diberitahu kepada Rasulullah, bahawa wanita anu itu berpuasa di siang hari dan bertahajud di malamnya pula akan tetapi dia berbudi pekerti jahat, selalu mengganggu tetangganya dengan kata nista. Baginda menjawab: Tidak ada gunanya wanita itu. Dia tergolong ahli neraka.

Bersabda Rasulullah s.a.w.:

“Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagi ZatNya, maka tiadalah sesuai bagi agamamu itu, melainkan dengan sifat murah hati dan berbudi pekerti luhur. Ingatlah supaya kamu menghiasi agamamu dengan kedua sifat tersebut”

Ketika Rasulullah s.a.w. ditanya, siapakah di antara kaum Mu’minin yang paling utama keimanannya? Baginda menjawab: Yang paling baik budi perkertinya.

“Sesungguhnya kamu sekalian tidak akan sanggup mempengaruhi manusia dengan hartamu, maka dari itu pengaruhilah mereka dengan wajah yang manis dan budi pekerti yang baik.”

Bersabda Rasulullah s.a.w. kepada Abu Zar: Tidak akan sempurna akal, melainkan dengan pentadbiran (perencanaan) dan tidak sempurna keturunan, melainkan dengan budi pekerti yang mulia.

Al-Hasan berkata pula: Orang yang buruk akhlaknya samalah seperti orang yang menganiaya dirinya.

Wahab berkata: Perumpamaan budi pekerti yang buruk seperti tembikar yang telah pecah, tidak boleh diperbaiki dan tidak boleh kembali menjadi tanah liat.

Al-Fudhail berkata: Berkawan dengan orang yang derhaka tetapi baik budi pekertinya, lebih utama dari berkawan dengan orang yang ‘abid (banyak ibadatnya) tetapi buruk budi pekertinya.