Ketahuilah bahawa setiap manusia itu memang tidak mengetahui keaiban-keaiban diri sendiri.

Andaikata dia sudah boleh menahan nafsunya sedikit saja, misalnya dengan meninggalkan beberapa dosa yang terkeji, mungkin dia mengira bahawa dia telah dapat mendidik dirinya, dia telah mampu memperelokkan kelakuannya, sehingga pada sangkaannya dia tidak perlu lagi meneruskan perjuangan untuk menahan hawa nafsu.

Maka terhadap orang ini, haruslah diberikan penjelasan, apa dia tanda-tanda budi pekerti yang baik. Budi pekerti yang baik itu ialah iman, manakala budi pekerti yang buruk pula ialah nifaq.

Allah s.w.t. telah pun menggambarkan kepada kita tentang sifat kaum Mu’minin dan kaum munafikin di dalam kitabNya al-Quran, menampakkan kepada kita teras budi pekerti baik dan budi pekerti jahat.

Dalam kiriman berikut akan sebutkan sejumlah ayat Al-Quran mengenai kedua-dua sifat tadi.