Sifat yang mula-mula akan menonjol pada anak-anak ialah kegelojohan dengan makanan. Ia harus dididik dengan cara-cara dan adab sopan menghadapi makanan, iaitu:

  1. Jangan mengambil makanan, melainkan dengan tangan kanan saja.
  2. Membaca Bismillah bila menyuap makanan
  3. Mengambil makanan yang ada di hadapannya saja.
  4. Jangan tergesa-gesa mengambil makanan sebelum orang lain mengambilnya
  5. Jangan meliarkan pandangan kepada makanan, ataupun meneliti muka orang yang sedang makan.
  6. Jangan terlalu cepat bila memakan
  7. Mengunyah makanan baik-baik sebelum ditelan
  8. Jangan terlalu cepat menyuap makanan
  9. Jangan sampai mengotorkan tangan dan pakaian dengan makanan itu.
  10. Membiasakan makan roti tanpa lauk-pauk pada setengah-setengah waktu, supaya seleranya tidak memandang wajib adanya lauk-pauk dalam makanan.

Ibu bapa harus mengingatkan kepada anak-anak, bahawa banyak makan itu adalah sifat yang tercela, dan mengumpamakan orang yang makan banyak iyu seperti binatang.

Jika terdapat seorang anak yang suka makan banyak, hendaklah ia dicela di hadapan anak-anaknya yang lain. Dan ia memuji pula anak yang pandai menjaga adab dalam menghadapi makanan, dan anak yang makannya sedikit.

Ibu bapa harus membiasakan anak-anak supaya suka mendahulukan orang lain dalam hidangan makanan, dan mendidiknya supaya jangan menajamkan pandangan kepada hidangan makanan, dan supaya selalu bersikap puas dengan makanan yang ada saja, yakni tidak terlalu cerewet.