Bila menegur anak janganlah terlalu banyak mencelanya pada setiap waktu, sebab yang demikian akan menyebabkan telinga si anak menjadi tebal, tidak mengendahkan segala celaan itu, malah ia akan terus berani membuat keasalahan dan segala nasihat yang dihamburkan kepadanya tidak akan meninggalkan apa-apa kesan di dalam hatinya.

Haruslah seseorang ayah itu bijak mengendalikan cara-cara berbicara dengan anaknya. Ia tidak menegur atau memarah anaknya melainkan pada masa-masa yang tertentu.

Bagi ibu pula harus pandai juga memainkan peranannya, iaitu dengan mengingatkan si anak supaya bersifat segan kepada ayah dan menegahnya supaya menjauhi segala kelakuan yang buruk.