Hendaklah anak-anak itu dilarang keras dari tabiat suka bersumpah sama ada benar atau pun bohong, supaya mereka tiada terbiasa dengan bersumpah sejak kecil lagi.

Dibiasakan supaya selalu mendengar baik-baik tutur bicara orang lain yang lebih dari tua dari mereka.

Hendaklah ia bangun untuk menghormati orang yang lebih tua, dan meluaskan tempat duduk baginya seraya duduk menghadapinya pula.

Dilarang berbicara kotor ataupun bual kosong.

Dilarang melaknat dan memaki serta dihalangi daripada bercampur gaul dengan orang-orang yang suka melaknat dan memaki, sebab tabiat itu tidak syak lagi akan menjangkitinya, dan akhirnya ia tergolong pula ke dalam teman-teman yang jahat, padahal pokok pendidikan bagi anak-anak ialah menjauhi mereka daripada teman-teman yang jahat.

Sewajarnyalah sesudah anak-anak itu kembali ke sekolah diizinkan supaya mereka bermain-main permainan yang baik, agar mereka boleh berehat dari penat lelah belajar di sekolah. Sebab melarang anak-anak dari bermain serta memaksanya terus belajar tanpa rehat akan mematikan hatinya dan melenyapkan kecerdasannya serta mengeruhkan kehidupannya. Akhirnya mereka akan mencuba dengan berbagai-bagai tipu daya untuk melepaskan diri dari belajar sama sekali.